Gniazdo 12 V

Gniazdo 12 V umożliwia zasilanie różnych urządzeń elektrycznych, na przykład lodówki.
Gniazdo 12 V w bagażniku.
Gniazdo 12 V.

Gniazdo elektryczne 12 V jest po lewej stronie bagażnika.

Po opuszczeniu samochodu zasilanie gniazda zostaje automatycznie wyłączone. Jeśli pozostawisz samochód odblokowany, zasilanie gniazd pozostanie jeszcze przez jakiś czas włączone.

 Wskazówka

Jeśli chcesz pozostawić aktywne gniazdo 12 V na postoju, przeczytaj informacje o funkcji komfortu na postoju w tej instrukcji. Po włączeniu tej funkcji gniazdo 12 V będzie nadal dostarczać zasilanie nawet po zablokowaniu samochodu.

Należy zawsze odłączać urządzenia od gniazda i zamykać jego pokrywę, gdy nie jest używane.

Niektóre urządzenia mogą się nagrzewać podczas ładowania przez gniazdo 12 V. To normalne zjawisko w przypadku wielu urządzeń.

 Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie poniższych wytycznych może doprowadzić do uszkodzeń lub obrażeń ciała.
  • Nie należy używać urządzeń elektrycznych z dużymi, ciężkimi wtyczkami. Mogą one uszkodzić gniazdo lub poluzować się podczas jazdy.
  • Nie należy używać urządzeń elektrycznych mogących zakłócać działanie systemów samochodu, na przykład radioodbiornika.
  • Należy podłączać tylko nieuszkodzone i w pełni sprawne urządzenia spełniające wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa1.
  • Należy obserwować podłączone urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom ciała w razie ich usterki.
  • Nie należy podłączać przejściówek ani przedłużaczy do gniazda 12 V, ponieważ mogą one uniemożliwić działanie funkcji bezpieczeństwa gniazda.
  • Nie wolno dopuścić do zalania gniazda, złączy ani podłączonych urządzeń wodą lub innymi cieczami.
  • Nie należy dotykać ani używać gniazda, jeśli wydaje się być uszkodzone albo zostało zalane wodą lub innymi cieczami.

Moc znamionowa

 Ważne

Maksymalny pobór mocy wynosi 120 W (10 A).
  1. 1 Znak CE, znak UL lub podobny znak zgodności