Typowy cykl jazdy

Poniżej opisano możliwości i zachowanie Twojego samochodu na różnych etapach typowego cyklu jazdy.

Cykl jazdy rozpoczyna się po odblokowaniu Twojego samochodu i kończy po zakończeniu jazdy i wyłączeniu jego zasilania.

Różne opisane tutaj sytuacje i warunki mają poświęcone osobne rozdziały w tej instrukcji, zawierające bardziej szczegółowe informacje.

Podchodzenie i odblokowywanie

Twój samochód odblokowuje się różnie w zależności od rodzaju używanego kluczyka. Po odblokowaniu Twojego samochodu zostaje również włączone jego zasilanie.

Wsiadanie

Po zajęciu miejsca w swoim samochodzie może on automatycznie wybrać Twój profil, jeśli używasz połączonego kluczyka. Dostosowuje pozycję za kierownicą i wprowadza ustawienia profilowe dotyczące funkcji i zachowania samochodu. Po zajęciu miejsca i przygotowaniu się do jazdy można uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak klimatyzacja i komfort w kabinie.

Rozpoczynanie jazdy

Aby uruchomić swój samochód, umieść kluczyk na czytniku kart. Następnie możesz wcisnąć pedał hamulca i wybrać bieg, aby ruszyć. Twój samochód może Cię informować o otwartych drzwiach, niezapiętych pasach bezpieczeństwa lub innych problemach związanych z jazdą.

 Wskazówka

Ta instrukcja zawiera informacje, które mogą okazać się przydatne w zależności od rodzaju planowanej podróży. Można na przykład znaleźć informacje o możliwościach przewożenia bagaży i ładunków swoim samochodem lub wskazówki dotyczące jazdy w warunkach zimowych.

Parkowanie

Twój samochód automatycznie włączy hamulec postojowy i przejdzie w tryb parkowania. Jest to część stopniowego wyłączania zasilania w czasie przygotowywania się do opuszczenia samochodu. Jeśli po zaparkowaniu chcesz pozostać w swoim samochodzie z włączonymi funkcjami klimatyzacji i multimedialnymi, możesz aktywować funkcję komfortu na postoju.

Hamulec postojowy można także włączyć ręcznie, naciskając przycisk P na prawej dźwigni przy kierownicy.

Wyłączanie zasilania, blokowanie i oddalanie się

Po zablokowaniu i oddaleniu się od swojego samochodu jego zasilanie będzie stopniowo wyłączane. Odbywa się to automatycznie i samochód przejdzie w tryb gotowości.

Możesz także wyłączyć swój samochód za pośrednictwem wyświetlacza.

 Wskazówka

W miarę możliwości ładuj swój samochód, gdy nie używasz go przez długi czas.