Klimatyzacja wnętrza na postoju

Twój samochód może utrzymać komfortowe warunki we wnętrzu, gdy jest zaparkowany. Możesz również wstępnie przygotować swój samochód tak, by kabina pasażerska była gotowa do następnej podróży.

 Uwaga

Funkcja klimatyzacji na postoju wyłącza się automatycznie po osiągnięciu maksymalnego czasu działania lub spadku poziomu naładowania akumulatora samochodu do zbyt niskiego poziomu.

Przygotowanie do jazdy

Funkcja przygotowania do jazdy automatycznie włącza tryb automatyczny klimatyzacji, aby ogrzać lub schłodzić kabinę pasażerską do komfortowej temperatury, zanim wsiądziesz do samochodu.

Na wyświetlaczu lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej samochodu można skonfigurować programatory czasowe jednorazowego lub cyklicznego przygotowywania do jazdy. Przygotowanie do jazdy wyłącza się automatycznie po wejściu do samochodu lub o zaplanowanej godzinie.

Warunkiem dostępności trybu przygotowania do jazdy jest odpowiedni poziom naładowania akumulatora trakcyjnego. Uruchomienie trybu przygotowania do jazdy, gdy Twój samochód nie jest podłączony do ładowania, spowoduje zmniejszenie jego zasięgu.

 Uwaga

Podczas działania trybu przygotowania do jazdy w gorącym klimacie pod samochodem mogą pojawić się skropliny. Jest to normalne zjawisko.

Komfort na postoju

Ta funkcja umożliwia utrzymanie komfortowych warunków we wnętrzu Twojego samochodu na postoju. Obejmuje to utrzymywanie włączonych funkcji klimatyzacji i systemu rozrywki. Funkcję komfortu na postoju można włączyć na wyświetlaczu. Pamiętaj jednak, że jeśli pozostawisz to ustawienie włączone przez zbyt długi czas, może to wpłynąć na zasięg samochodu.