Połączenie z Internetem

Połączenie Twojego samochodu z Internetem zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji oraz aktualizacji oprogramowania over-the-air.
Jest kilka sposobów połączenia Twojego samochodu z Internetem. Gdy samochód może uzyskać dostęp do Internetu na kilka sposób, nadaje im priorytet w następującej kolejności:
  • Sieć Wi-Fi
  • Sieć komórkowa

Wi-Fi

Samochód można połączyć z siecią Wi-Fi w celu uzyskania dostępu do Internetu. Samochód może automatycznie łączyć się z siecią, gdy jest w zasięgu.

Sieć komórkowa

Twój samochód ma wbudowany modem do nawiązywania połączenia z siecią komórkową. Samochód może łączyć się z Internetem pod warunkiem, że ma aktywny plan taryfowy sieci komórkowej i jest w zasięgu jej odbioru. Aby uzyskać informacje o usługach łączności mobilnej w swoim samochodzie, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Samochód obsługuje sieci komórkowe do 5G włącznie. Dostępne prędkości sieci komórkowej zależą od karty SIM zamontowanej w Twoim samochodzie.

 Uwaga

Warunki i ograniczenia dotyczące łączności z siecią komórkową

  • Samochód musi być w zasięgu sieci komórkowej.
  • Usługi łączności mobilnej muszą być aktywne w regionie, w którym znajduje się samochód.
  • Przeszkody takie jak budynki, wzgórza i góry mogą ograniczać lub blokować sygnał sieci komórkowej.

Ustawienia połączenia internetowego

Ustawienia łączności znajdziesz na wyświetlaczu.