Wykrywanie i ograniczenia radaru

Radary wykorzystują fale radiowe do zbierania informacji o otoczeniu samochodu. Mogą ustalać odległość od obiektów i niektóre warunki związane z ich ruchem. Ważne jest, aby nie zasłaniać radarów.

Jest kilka radarów skierowanych w różne strony i zbierających informacje o otoczeniu samochodu. Te informacje są wykorzystywane głównie przez funkcje samochodu wspomagające kierowcę. Fale radiowe są stale wysyłane i odbierane po odbiciu się od obiektu na ich drodze. Na podstawie odbijanych fal samochód może obliczyć takie dane jak położenie i ruch obiektu.

Warunki oświetleniowe nie wpływają na radary. Działają one równie dobrze w słoneczny dzień, jak i w zupełnej ciemności.

 Ważne

Odpowiedzialne użytkowanie

Radary i korzystające z nich funkcje tylko pomagają w bezpiecznym prowadzeniu. Nie ograniczają ani nie zwalniają kierowcy z obowiązku prowadzenia w uważny i bezpieczny sposób.

Strefa wykrywania i pole widzenia

Każdy radar w samochodzie ma własną strefę wykrywania. Strefę ogranicza pole widzenia i zasięg radaru.

Obiekty w polu widzenia zasłaniają to, co jest za nimi. Im bliżej co jest radaru, tym bardziej zasłania jego pole widzenia.
  • Gdy radar jest zasłonięty, niektóre funkcje mogą działać mniej skutecznie lub reagować nieprawidłowo.
  • Jeśli samochód wykryje, że radar jest zasłonięty, może wyłączyć niektóre funkcje.
  • Nie umieszczaj ani nie montuj niczego przed radarami samochodu ani w ich pobliżu. Zaliczają się do tego naklejki, folia na nadwozie samochodu i taśma klejąca.
  • Uszkodzenie powłoki lakierowej przed radarem może wpływać na jego działanie. Jeśli w pobliżu radarów są jakieś uszkodzenia, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu ich naprawy.1
  • Zwróć uwagę, aby żadne zamontowane akcesoria, wyposażenie dodatkowe ani ładunki przewożone na zewnątrz nie zasłaniały radarów samochodu.
  • Przyczepy, bagażniki rowerowe lub inne wyposażenie montowane na haku holowniczym może zasłaniać radar, co uniemożliwi jego działanie i niektóre funkcje będą niedostępne.
  • Radary są wrażliwe na gromadzące się na nich zanieczyszczenia, lód lub śnieg. Wpływa to na fale radiowe i może uniemożliwić radarom wykrywanie obiektów. Samochód nie zawsze może zidentyfikować zasłonięcie radaru. W sytuacjach, gdy zostanie to wykryte, samochód wyświetla odpowiednie powiadomienia na wyświetlaczu. Zaleca się jednak regularne sprawdzanie i czyszczenie radarów oraz dopilnowanie, by obszary wokół nich były czyste i niezasłonięte.

 Ostrzeżenie

Regularne czyszczenie

Miejsca montażu kamery, czujnika i radaru należy regularnie czyścić. Nie może być na nich żadnych etykiet, obiektów, zanieczyszczeń ani innych potencjalnych przeszkód. W przeciwnym razie funkcje samochodu mogą reagować nieprawidłowo lub w ograniczonym stopniu albo zostać wyłączone.

Inne warunki i ograniczenia

Inne źródła radarowe mogą powodować zakłócenia i pogarszać skuteczność radarów Twojego samochodu.

  1. 1 Volvo zaleca powierzenie wykonania wszelkich prac serwisowych i konserwacyjnych autoryzowanej stacji obsługi Volvo.