Ustawienia dźwięku

W ustawieniach możesz także zmieniać i regulować szereg opcji dźwięku.

Widok ustawień dźwięku zawiera dwie karty: audio i głośność.

Karta audio

Skupienie dźwiękuMasz do wyboru trzy ustawienia skupienia dźwięku: wszyscy, kierowca i tył. Wszyscy jest ustawieniem domyślnym, przy którym dźwięk nie jest skupiany w konkretnym kierunku. Zapewnia neutralne skupienie dźwięku i takie same wrażenia dźwiękowe dla pasażerów na przednich i tylnych siedzeniach. Ustawienie kierowcy skupia dźwięk w kierunku miejsca kierowcy, a ustawienie na tył – w kierunku tylnych siedzeń.
Dźwięk przestrzenny QuantumLogicFunkcja QuantumLogic zapewnia przestrzenne wrażenia dźwiękowe. Możesz wybrać niski, średni lub wysoki poziom funkcji dźwięku przestrzennego QuantumLogic albo po prostu ją wyłączyć.
KorektorOtwórz ustawienia korektora na karcie audio, naciskając Equalizer. Możesz zmienić barwę dźwięku w samochodzie, korzystając z sześciu poziomów regulacji. Są także dostępne cztery zaprogramowane tryby korektora do wyboru: dynamiczny, łagodny, głos i niestandardowy. W przypadku wybrania trybu niestandardowego można zresetować wartości korektora do 0, naciskając Reset custom.

Karta głośności

Na tej karcie można regulować głośność następujących źródeł dźwięku:
  • Multimedia
  • dzwonek,
  • połączenia,
  • Asystent głosowy
  • Nawigacja
  • Powiadomienia
  • Wspomaganie parkowania

Ustawienie kompensacji hałasu automatycznie dostosowuje głośność dźwięku wewnątrz samochodu odpowiednio do poziomu hałasu na zewnątrz samochodu. Możesz wybrać poziomy niski, średni i wysoki albo wyłączyć lub włączyć funkcję.

Na tej karcie możesz także włączyć lub wyłączyć dźwięki przy dotykaniu wyświetlacza.