Alarm

Alarm pomaga zapobiegać niepożądanemu manipulowaniu przy Twoim samochodzie, gdy jest zaparkowany.

Alarm włącza się automatycznie po opuszczeniu i zablokowaniu samochodu. Jest automatycznie wyłączany po zbliżeniu się do samochodu i odblokowaniu go.

Próba otwarcia zablokowanych drzwi spowoduje uruchomienie alarmu.

Po odblokowaniu samochodu, gdy alarm jest uruchomiony, zostanie on natychmiast wyłączony.

 Uwaga

Częściowo uzbrojony alarm

Jeśli maska lub klapa bagażnika nie są prawidłowo zamknięte, alarm nie zostanie w pełni włączony. W takich przypadkach alarm będzie zabezpieczał tylko drzwi. Nie będzie zabezpieczał otwartej maski lub klapy bagażnika i samochód nie będzie wykrywał ruchu we wnętrzu.

Zablokowanie samochodu z otwartym bagażnikiem spowoduje zablokowanie wszystkich drzwi i włączenie alarmu tylko dla zamkniętych drzwi. Jeśli następnie zamkniesz klapę bagażnika, zostanie zablokowana i alarm będzie także obejmował bagażnik jak zwykle.

Uruchomiony alarm

Alarm uruchamia się, gdy ktoś nieupoważniony próbuje otworzyć maskę, klapę bagażnika lub dowolne drzwi. Alarm może zostać uruchomiony także po wykryciu ruchu we wnętrzu samochodu.

Odblokowanie samochodu, gdy alarm jest uruchomiony, spowoduje wyłączenie wszystkich świateł ostrzegawczych i dźwięków alarmowych.

  • Po uruchomieniu alarmu rozlega się dźwięk alarmowy i migają światła ostrzegawcze.
  • Jeśli przyczyna uruchomienia alarmu nie zostanie usunięta, cykl alarmu będzie kilkukrotnie powtarzany.

 Wskazówka

Czułość alarmu

Czułość alarmu można zmniejszyć. Jest to szczególnie przydatne, gdy samochód jest zaparkowany na promie, gdzie może się poruszać pod wpływem sił zewnętrznych lub drgań.

 Ważne

Nie wolno w żaden sposób modyfikować ani rozbudowywać systemu alarmowego. Może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Więcej w tym temacie