Wykrywanie i ograniczenia czujników prędkości

Ultradźwiękowe czujniki parkowania umożliwiają samochodowi wykrywanie obiektów i odległości od nich. Mają stosunkowo krótki zasięg i działają podczas wolnego i precyzyjnego manewrowania, na przykład na parkingu.

Czujniki ultradźwiękowe wykorzystuje fale dźwiękowe do wykrywania przeszkód w pobliżu samochodu. Wysyłają impulsy ultradźwiękowe, które wracają do czujnika po odbiciu się od obiektu lub bariery. Dzięki temu samochód może ustalić odległość od przeszkód w kierunku wykrywania.

Informacje z tych czujników są dostępne tylko przy niskich prędkościach. Dostarczają one informacje o odległości, gdy na wyświetlaczu jest wyświetlany widok parkowania.

 Ważne

Odpowiedzialne użytkowanie

Ultradźwiękowe czujniki parkowania i korzystające z nich funkcje tylko pomagają w bezpiecznym prowadzeniu. Nie ograniczają ani nie zwalniają kierowcy z obowiązku monitorowania otoczenia samochodu i prowadzenia w bezpieczny sposób.

Zasięg wykrywania

Czujniki ultradźwiękowe zwykle są zamontowane stosunkowo nisko na zderzaku.
  • Przeszkody poza strefą wykrywania mogą nie zostać wykryte. Do takich przeszkód zaliczają się obiekty wiszące lub będące znacznie nad ziemią, na przykład barierki i bramy.

Zasłonięte czujniki

Zasłonięcie czujników ultradźwiękowych może spowodować ograniczenie skuteczności wykrywania odległości i przeszkód lub uniemożliwić wykrywanie. Aby uniknąć zasłonięcia czujników i lepiej zrozumieć, w jakich sytuacjach mogą być niedostępne, należy zapoznać się z następującymi informacjami:
  • Gdy czujnik jest zasłonięty, niektóre funkcje mogą działać mniej skutecznie lub reagować nieprawidłowo.
  • Silne opady deszczu lub śniegu mogą prowadzić do nieskutecznego wykrywania i funkcje polegające na czujnikach ultradźwiękowych będą niedostępne.
  • Jeśli samochód wykryje, że czujnik jest zasłonięty, może wyłączyć niektóre funkcje.
  • Nie umieszczaj ani nie montuj niczego przed czujnikami samochodu ani w ich pobliżu. Zaliczają się do tego naklejki, folia na nadwozie samochodu i taśma klejąca.
  • Uszkodzenie nadwozia w miejscu zamontowania czujników może wpływać na ich działanie. Jeśli w miejscach czujników są uszkodzenia, skontaktuj się ze stacją obsługi w celu ich naprawy.1
  • Zwróć uwagę, aby żadne zamontowane akcesoria, wyposażenie dodatkowe ani ładunki przewożone na zewnątrz nie zasłaniały czujników samochodu.
  • Przyczepy, bagażniki rowerowe lub inne wyposażenie montowane na haku holowniczym może zasłaniać czujniki, uniemożliwiając wykrywanie i powodując, że niektóre funkcje będą niedostępne.
  • Czujniki ultradźwiękowe są wrażliwe na gromadzące się na nich zanieczyszczenia, lód lub śnieg. Może to uniemożliwić wykrywanie obiektów. Samochód nie zawsze może zidentyfikować zasłonięcie czujników parkowania. W sytuacjach, gdy zostanie to wykryte, samochód wyświetla odpowiednie powiadomienia na wyświetlaczu. Mimo to zaleca się regularne sprawdzanie czujników i utrzymywanie obszaru wokół nich w czystości i bez przeszkód.

 Ostrzeżenie

Regularne czyszczenie

Miejsca montażu kamery, czujnika i radaru należy regularnie czyścić. Nie może być na nich żadnych etykiet, obiektów, zanieczyszczeń ani innych potencjalnych przeszkód. W przeciwnym razie funkcje samochodu mogą reagować nieprawidłowo lub w ograniczonym stopniu albo zostać wyłączone.

  1. 1 Volvo zaleca, aby wszystkie prace serwisowe i naprawcze wykonywać w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.