Widoki wyświetlacza

Poznaj niektóre widoki dostępne w głównym obszarze wyświetlacza.

Różne paski dostarczają informacje o stanie, zawierają skróty do aplikacji lub szybkich elementów sterujących oraz pozwalają przechodzić między widokami wyświetlacza. W widokach głównych można uzyskać dostęp do informacji systemu nawigacji, aplikacji samochodowych, klimatyzacji, stanu samochodu i ustawień oraz korzystać z odpowiednich funkcji. Są również widoki specjalne do zarządzania różnymi funkcjami samochodu.

Paski na wyświetlaczu

Pasek stanu jest w górnej części głównego obszaru wyświetlacza, pod obszarem informacji dla kierowcy. Pokazuje symbole dotyczące stanu samochodu i aplikacji, a także godzinę i temperaturę zewnętrzną. Możesz nacisnąć prawą stronę paska stanu, aby przejść do szybkich elementów sterujących dla wybranych ustawień systemu, a także otworzyć widok wyboru profilu i ustawień.

Pasek dolny stanowi główną metodę poruszania się po widokach wyświetlacza. Naciskając symbole, można uzyskać dostęp do innych widoków i funkcji, a także wyświetlić widok komfortu i włączyć światła awaryjne. Pasek stanu i pasek dolny są widoczne przez cały czas niezależnie od aktualnie wyświetlanego widoku.

W niektórych widokach nad paskiem dolnym pojawi się pasek kontekstowy. Zawiera on skróty do ostatnio używanych funkcji lub aplikacji, które są widoczne tylko, gdy można ich użyć. Czasami te skróty są zastępowane szybkimi elementami sterującymi pozwalającymi sterować przychodzącymi połączeniami telefonicznymi i multimediami, gdy powiązane widoki lub widżety nie są widoczne.

Widoki główne

Poniższa lista zawiera widoki główne dostępne w głównym obszarze wyświetlacza.
Widok powitalnyWidok powitalny zapewnia szybki dostęp do niektórych funkcji samochodu i wyboru profilu po wejściu do samochodu. Znika po uruchomieniu samochodu.
Widok strony głównejW widoku strony głównej jest pokazywana duża mapa nawigacji, więc pełni on także funkcję widoku nawigacji. Pod mapą są widżety i szybkie elementy sterujące multimediami oraz telefonem. Widżety można ukryć, naciskając symbol strony głównej, i przywrócić je, naciskając ten symbol ponownie. Do widoku strony głównej można przejść z innych widoków, naciskając symbol na pasku dolnym.
Biblioteka aplikacjiW tym widoku można uzyskać dostęp do aplikacji samochodowych oraz sklepu z aplikacjami. Aby otworzyć ten widok, naciśnij symbol biblioteki aplikacji na pasku dolnym.
Widok klimatyzacjiW tym widoku można zmieniać szereg ustawień układu klimatyzacji, na przykład włączać i wyłączać funkcje ogrzewania szyb oraz regulować ustawienia klimatyzacji. Widok klimatyzacji otwiera się, naciskając symbol wentylatora na pasku dolnym.
Przegląd samochoduW tym widoku są dostępne widoki szybkich elementów sterujących, stanu samochodu i ustawień oraz profile użytkowników. Zapewnia to przegląd informacji o samochodzie. Widok przeglądu samochodu można otworzyć, naciskając symbol samochodu na pasku dolnym.
Widok szybkich elementów sterującychTen widok umożliwia szybki i łatwy dostęp do niektórych funkcji samochodu, takich jak oświetlenie zewnętrzne i regulacja lusterek bocznych. Widok szybkich elementów sterujących można otworzyć, naciskając symbol samochodu na pasku dolnym.
Widok stanu samochoduW tym widoku są pokazywane ważne informacje dotyczące stanu Twojego samochodu, na przykład problemy wymagające rozwiązania wraz z opisem ich powagi. Można też uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, a także zobaczyć całkowity przebieg samochodu i termin przeglądu. Widok stanu samochodu można otworzyć, naciskając symbol samochodu na pasku dolnym.
Widok ustawieńW tym widoku są dostępne wszystkie karty i widoki różnych ustawień Twojego samochodu. Widok ustawień można otworzyć, naciskając symbol samochodu na pasku dolnym.

Widoki specjalne

Poniższe widoki są przeznaczone do obsługi konkretnych funkcji samochodu.
Widok komfortuWidok komfortu pojawia się po naciśnięciu temperatury wyświetlanej na pasku dolnym. Ten widok zapewnia szybki dostęp do kilku podstawowych ustawień klimatyzacji i komfortu, takich jak regulacja temperatury.
Widok głośnościW tym widoku można regulować głośność wielu różnych dźwięków. Aby ją otworzyć, naciśnij symbol głośności na pasku dolnym.
Widok parkowaniaWidok parkowania zawiera funkcje pomagające przy parkowaniu. Gdy jest wyświetlany, zajmuje większość głównego obszaru wyświetlacza Jeśli widok parkowania nie pojawi się automatycznie, gdy go potrzebujesz, możesz go otworzyć, naciskając symbol kamery na pasku kontekstowym nad paskiem dolnym.

 Uwaga

Nakładka zapobiegająca rozpraszaniu uwagi kierowcy

Pokazywana zawartość i funkcjonalność głównego obszaru wyświetlacza czasami zależy od tego, czy samochód jedzie, czy stoi. Aby ograniczyć rozpraszanie uwagi kierowcy podczas jazdy, niektóre widoki stają się niedostępne. Dotyczy to na przykład pewnych ustawień. W takiej sytuacji na wyświetlaczu pojawia się nakładka zapobiegająca rozpraszaniu uwagi kierowcy. Po zatrzymaniu samochodu nakładka zniknie i znów będzie można korzystać z danego widoku.

Powiązane dokumenty