Przewody ładujące

Używając przewodu ładującego po raz pierwszy, zawsze należy sprawdzić, czy jest on kompatybilny z Twoim samochodem.

Zalecenia dotyczące przewodu ładującego i używanie go

 Ostrzeżenie

Wysokie napięcie

Przewód podłącza się do niebezpiecznego układu elektrycznego. Kontakt z prądem o wysokim napięciu może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Uszkodzone przewody

Nie wolno używać przewodu ładującego z jakimikolwiek oznakami uszkodzeń lub zużycia. Grozi to porażeniem prądem. Uszkodzony lub nieprawidłowo działający przewód ładujący dostarczony przez Volvo można naprawić tylko w autoryzowanej stacji obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. W przypadku ładowania na stacji spróbuj użyć innego przewodu lub punktu ładowania.

Nadmierne zużycie i zanieczyszczenia

Zapamiętaj, aby zawsze sprawdzać, czy złącze przewodu ładującego nie jest nadmiernie zużyte lu zanieczyszczone. Nie dotykaj złącza przewodu ładującego ani nie używaj żadnych narzędzi, aby spróbować usunąć zanieczyszczenia z przewodu ładującego. Grozi to porażeniem prądem.

Publiczne stacje ładowanie są ciągle używane i mogą zużywać się szybciej niż stacje prywatne.

Lokalizacja przewodu

Pamiętaj, aby ułożyć przewód w miejscu, w którym ryzyko jego uszkodzenia lub odniesienia obrażeń ciała będzie minimalne. Na nieprawidłowo ułożony przewód można łatwo najechać lub potknąć się o niego.

Bezpieczeństwo dzieci

Należy dopilnować, aby dzieci nie zbliżały się do przewodu ładującego, zwłaszcza gdy jest podłączony.

 Ważne

Przejściówki

Nie wolno używać żadnych przejściówek między przewodem ładującym a gniazdem elektrycznym samochodu.

Ciecze i przewody

Nie wolno zanurzać przewodu ładującego ani jego elementów w cieczy. Jeśli musisz oczyścić przewód, użyj czystej szmatki zwilżonej wodą. W razie potrzeby użyj łagodnego detergentu, ale nigdy nie używaj środków chemicznych ani silnych rozpuszczalników.

Używaj wyłącznie zalecanych przewodów

  • Używaj wyłącznie przewodów dostarczonych oryginalnie z Twoim samochodem lub zalecanych przez Volvo.
  • Volvo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem wyposażenia do ładowania niezalecanego przez Volvo.

 Uwaga

Zalecane przewody

Volvo zaleca używanie przewodu ładującego zgodnego z normami IEC 62196 i IEC 61851 i obsługującego funkcję monitorowania temperatury.

Instrukcje dotyczące przewodu ładującego

Przed użyciem przewodu ładującego należy przeczytać instrukcje dostarczone przez jego producenta.

Niektóre stacje ładowania mają zintegrowany przewód ładujący. Postępuj zgodnie z instrukcjami stacji ładowania dotyczącymi korzystania z niej.

Przewód Mode 3 do stacji ładowania

Tego typu przewodu można używać do ładowania swojego samochodu na stacjach ładowania AC.

Przewody ładujące Mode 2

Przewód ładujący z wtyczką do gniazdek domowych służy do ładowania samochodu ze zwykłego gniazdka domowego, na przykład, gdy nie ma dostępnych innych opcji ładowania.

 Ważne

Nie należy ładować samochodu tą metodą na co dzień.