Pilot Assist

System Pilot Assist obejmuje kilka funkcji pomagających w bezpieczniejszym, wygodniejszym i łatwiejszym prowadzeniu. Pomaga w utrzymywaniu prędkości i wspomaga kierowanie w wielu różnych sytuacjach.
Możliwości systemu Pilot Assist

Pilot Assist aktywnie pomaga w prowadzeniu na wiele sposobów. Jadąc z włączonym systemem Pilot Assist, wybierasz prędkość docelową. Samochód steruje wówczas przyśpieszaniem i hamowaniem, aby utrzymać tę prędkość zadaną, a także dostosowywać ją do otaczającego ruchu.

Może także wspomagać kierowanie. Po włączeniu wspomaganie kierowania pomaga utrzymać tor jazdy, odpowiednio korygując ustawienie kierownicy.

 Ważne

Przed użyciem systemu Pilot Assist

  • Przed użyciem systemu Pilot Assist poświęć czas na przeczytanie wszystkich dotyczących go informacji w instrukcji.
  • Ta funkcja wspomagania polega na informacjach z systemów wykrywania używających radaru i kamery. Zrozumienie jej możliwości i ograniczeń jest warunkiem bezpiecznego użytkowania.

Kierowca ma kontrolę

Gdy korzystasz z systemu Pilot Assist, wciąż masz kontrolę nad samochodem. Twoim obowiązkiem jest ciągła ocena działania systemu Pilot Assist. Dopóki uważasz, że funkcje systemu działają prawidłowo, nie musisz ingerować w jego działanie.

 Wskazówka

Dostosowywanie działania systemu Pilot Assist

Niektóre z funkcji systemu Pilot Assist można dostosować w ustawieniach. W ten sposób możesz uzyskać odpowiedni stopień wspomagania.

Sterowanie prędkością i odległością od pojazdów poprzedzających

Po aktywowaniu systemu Pilot Assist na prędkościomierzu pojawia się wartość prędkości zadanej. Jest to prędkość docelowa, którą Pilot Assist będzie starać się utrzymać. Prędkość zadaną można regulować za pomocą przycisków na kierownicy.

Jeśli Twój pojazd wykryje pojazd poprzedzający jadący nieco wolniej lub za blisko, system Pilot Assist zmniejszy prędkość, aby utrzymać określoną odległość od pojazdu z przodu. Gdy z przodu zrobi się miejsce, Twój samochód wróci do prędkości docelowej. Możesz dostosować ogólną odległość od pojazdów poprzedzających w ustawieniach systemu Pilot Assist.

Wspomaganie kierowania

Dostępność aktywnego wspomagania kierowania zależy od panujących warunków. Jeśli na przykład na jakimś odcinku drogi oznaczenia są starte, samochód może tymczasowo wyłączyć wspomaganie kierowania i poprosić o większą kontrolę. Gdy tylko wymagane warunki znów będą spełnione, wspomaganie kierowania zostanie ponownie aktywowane.

Wspomaganie kierowania można włączyć w ustawieniach systemu Pilot Assist.

Funkcje i ustawienia Pilot Assist

W tej instrukcji opisano szereg funkcji i ustawień systemu Pilot Assist.
Wspomaganie kierowaniaFunkcja wspomagania kierowania aktywnie pomaga w prowadzeniu. W ten sposób pomaga utrzymać prawidłową pozycję na pasie ruchu.
Wspomaganie zmiany pasa ruchuUłatwia manewry zmiany pasa ruchu inicjowane przez kierowcę.
Odstęp czasowy od pojazdu poprzedzającegoRegulacja docelowego odstępu czasowego od pojazdu poprzedzającego.

Stan i dostępność

Aby korzystać z systemu Pilot Assist, należy go włączyć w ustawieniach. Następnie można go aktywować podczas jazdy. Dostępność jest wskazywana w obszarze informacji dla kierowcy i zależy od bieżących warunków jazdy. W obszarze informacji dla kierowcy zawsze możesz zobaczyć bieżący poziom wspomagania przez system Pilot Assist.

Symbol aktywacji Pilot Assist

 Uwaga

Wstrzymanie

W pewnych sytuacjach działanie systemu Pilot Assist może zostać tymczasowo wstrzymane. Może się tak zdarzyć, gdy kierowca musi zdecydować o wznowieniu jazdy z systemem Pilot Assist, na przykład po zatrzymaniu samochodu. Po wstrzymaniu działania systemu Pilot Assist komunikat z instrukcjami dotyczącymi wznowienia zwykle pojawia się na wyświetlaczu.