Wskaźnik jakości powietrza

Informacje o jakości powietrza w samochodzie można sprawdzić w widoku klimatyzacji na wyświetlaczu.

Wartość AQI1 we wnętrzu samochodu wraz z kolorem i liczbą po punkcie jest podawana na karcie klimatyzacji.

Karta jakości powietrza pokazuje więcej informacji, w tym szczegółowy indeks AQI i rzeczywiste stężenie cząsteczek stałych w powietrzu. Czujnik mierzy zawartość cząsteczek mniejszych niż 2,5 µm w kabinie pasażerskiej.

  1. 1 Indeks jakości powietrza