Światła awaryjne

Gdy istnieje potencjalne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, należy włączyć światła awaryjne. To pomoże ostrzec innych użytkowników drogi, aby zachowali większą ostrożność.

 Ważne

Obowiązkiem kierowcy jest używanie świateł awaryjnych zgodnie z lokalnymi przepisami i zasadami ruchu drogowego.

Przycisk świateł awaryjnych jest na konsoli sufitowej. Przycisk tych świateł jest również dostępny na dolnym pasku na wyświetlaczu.

Położenie przycisku świateł awaryjnych na konsoli sufitowej
Położenie przycisku świateł awaryjnych na konsoli sufitowej
Położenie przycisku świateł awaryjnych na wyświetlaczu
Położenie przycisku świateł awaryjnych na wyświetlaczu

Stan i punkty interakcji do sterowania światłami awaryjnymi są oznaczone odpowiednim symbolem.

Ikona świateł awaryjnych

Automatyczne włączenie

Światła awaryjne włączają się automatycznie po uruchomieniu świateł hamowania awaryjnego z powodu gwałtownego hamowania. Możesz je wyłączyć ręcznie lub poczekać, aż wyłączą się automatycznie po ponownym ruszeniu.

W razie kolizji

Światła awaryjne włączą się automatycznie w razie kolizji.1

Istnieje okres zwłoki, w którym nie można wyłączyć świateł awaryjnych. Gdy będzie można z nich korzystać jak zwykle, przycisk świateł awaryjnych ponownie zacznie błyskać.

  1. 1 Zależy to od lokalnych przepisów i regionalnych norm.