Kontrole podczas rozruchu

Po wybraniu biegu w celu rozpoczęcia jazdy samochód przeprowadza szereg automatycznych kontroli ważnych systemów i funkcji. Informacja o tym krótkim teście jest podawana w obszarze informacji dla kierowcy.

Kontrola podczas rozruchu jest sygnalizowana różnymi symbolami ostrzegawczymi i informacyjnymi w obszarze informacji dla kierowcy. Jeśli któryś z tych symboli ostrzegawczych lub informacyjnych pozostanie widoczny po kilku sekundach, wskazuje to na usterkę lub stan wymagający interwencji przed rozpoczęciem jazdy.

W przypadku wskazania usterki:
  • Przeczytaj wszystkie powiązane informacje podane w obszarze informacji dla kierowcy.
  • Dodatkowe informacje o symbolach ostrzegawczych i informacyjnych znajdziesz w tej części instrukcji.
  • Usuń wskazaną usterkę przed rozpoczęciem jazdy.
  • Jeśli nie możesz samodzielnie rozwiązać problemu, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Po przeprowadzeniu kontroli podczas rozruchu samochód w dalszym ciągu aktywnie monitoruje wiele systemów i funkcji.