Obsługa serwisowa i naprawy

Prawidłowo wykonywane czynności serwisowe i konserwacyjne oraz naprawy mają kluczowe znaczenie dla utrzymania Twojego samochodu w dobrym stanie.

Twój samochód rejestruje datę ostatniej obsługi serwisowej i informuje o terminie następnego przeglądu. Może samodzielnie diagnozować wiele rodzajów usterek i powiadamiać Cię o konieczności podjęcia działań.

Jeśli stwierdzisz konieczność przeprowadzenia obsługi serwisowej lub naprawy, co nie zostało wykryte przez samochód, skontaktuj się z działem obsługi Volvo.

Volvo zaleca, aby wszystkie prace serwisowe i naprawcze wykonywać w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

 Ważne

Usterki i powiadomienia

Jeśli samochód wyświetli powiadomienie o wymaganej obsłudze serwisowej, jak najszybciej umów wizytę w serwisie. Widok stanu samochodu na wyświetlaczu zawiera także informacje o wykrytych problemach.

 Ostrzeżenie

  • Nie wolno samodzielnie obsługiwać ani modyfikować elementów układu elektrycznego samochodu. Wykonuj tylko czynności wyraźnie opisane w instrukcji obsługi.
  • Elementy w obwodzie wysokiego napięcia mogą wytwarzać lub przewodzić prąd zagrażający życiu, dlatego muszą być obsługiwane wyłącznie przez uprawnionych techników.
  • Nie wolno samodzielnie naprawiać układu elektrycznego samochodu ani jego elementów. W razie konieczności napraw lub obsługi serwisowej skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Zalecany program obsługi serwisowej Volvo

Volvo zaleca powierzenie wykonania wszelkich prac serwisowych i konserwacyjnych autoryzowanej stacji obsługi Volvo. W stacjach obsługi Volvo pracują wykwalifikowani pracownicy dysponujący specjalnymi narzędziami i dokumentacją serwisową niezbędną do wysokiej jakości obsługi serwisowej. Zalecany program obsługi serwisowej Volvo został opracowany, aby zapewnić długi okres eksploatacji Twojego samochodu. Serwisowanie Twojego samochodu zgodnie z indywidualnym programem obsługi serwisowej może być warunkiem ochrony gwarancyjnej firmy Volvo. Więcej na temat konserwacji, obsługi serwisowej i warunków gwarancji znajdziesz w informacjach o obsłudze serwisowej i gwarancji Twojego samochodu1.

  1. 1 Informacje te są dostępne w osobnym dokumencie Obsługa serwisowa i gwarancja.