Klimatyzacja

Twój samochód może zapewniać komfortowe warunki w kabinie pasażerskiej. W razie potrzeby schładza, ogrzewa i osusza powietrze. Ma także wbudowane funkcje zapewniające dobrą jakość powietrza.
Widok wnętrza z perspektywy kierowcy

W tej części instrukcji opisano różne funkcje związane z warunkami w kabinie Twojego samochodu, takie jak klimatyzacja, tryby klimatyzacji i opcje ogrzewania.