Uruchomienie poduszki powietrznej

Jeśli poduszka powietrzna została uruchomiona, samochód należy odholować do serwisu w celu przeprowadzenia naprawy.

Gdy samochód uruchomi poduszkę powietrzną, zostaje ona niemal natychmiast napełniona z dużą siłą, czemu towarzyszy głośny odgłos. Dalsze zachowanie poduszki powietrznej zależy od jej typu. Przednie i boczne poduszki powietrzne opróżniają się po ich ściśnięciu, zapewniając kontrolowane tłumienie siły pojedynczego silnego uderzenia. Kurtyny powietrzne pozostają napełnione dłużej, aby zapewnić ochronę w razie kolejnych uderzeń.

 Ostrzeżenie

Obrażenia związane z poduszkami powietrznymi

Żadna funkcja bezpieczeństwa nie gwarantuje zapobiegania wszystkim możliwym obrażeniom ciała podczas kolizji. Zadaniem poduszek powietrznych jest ograniczanie ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała. Uderzenie w poduszkę powietrzną często powoduje pewne obrażenia. Ich rodzaj i stopień zależy od wielu czynników. Przeczytaj instrukcję obsługi, aby poznać znane zachowania zwiększające ryzyko odniesienia obrażeń ciała i unikaj ich.

Aby ograniczyć ryzyko obrażeń związanych z poduszkami powietrznymi podczas kolizji:
  • Stosuj się do podanych w instrukcji obsługi wytycznych dotyczących odpowiedniej pozycji na siedzeniu i zapinania pasów bezpieczeństwa.
  • Poznaj rozmieszczenie wszystkich poduszek powietrznych i ich wpływ na użytkowanie swojego samochodu.
  • Nie przechowuj ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów w miejscach rozwijania się poduszek powietrznych.
  • Nie dokonuj żadnych modyfikacji wnętrza lub układów elektrycznych swojego samochodu, które nie zostały zatwierdzone przez Volvo.

 Uwaga

Warunki uruchamiania

Podczas kolizji nie muszą zostać uruchomione wszystkie poduszki powietrzne. Wynika to z tego, że do uruchomienia różnych poduszek powietrznych są wymagane różne warunki i siły. Stopień uszkodzeń samochodu po kolizji nie jest wiarygodnym wskaźnikiem, czy poduszki powietrzne powinny zostać uruchomione.

Gazy i dym emitowane z poduszek powietrznych

  • Gaz wewnątrz poduszki powietrznej zawiera dym, który jest uwalniany do kabiny pasażerskiej po uruchomieniu poduszki.
  • Zawsze zwracaj uwagę na oznaki pożaru po poważnej kolizji, ale pamiętaj, że pewna ilość dymu jest normalnym zjawiskiem towarzyszącym uruchomieniu poduszki powietrznej.

Po uruchomieniu poduszki powietrznej

Po kolizji, w której zostały uruchomione poduszki powietrzne, należy skupić się na bezpieczeństwie i potrzebach medycznych uczestników wypadku. Przed przystąpieniem do obsługi samochodu należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Stosuj się do podanych w instrukcji obsługi wytycznych dotyczących zasad bezpiecznej obsługi i holowania samochodu, który jest unieruchomiony lub w trybie powypadkowym.

 Ważne

Tryb powypadkowy

Samochód może przejść w tryb powypadkowy po pewnych kolizjach, nawet jeśli poduszki powietrzne nie zostały uruchomione. W trybie powypadkowym zasilanie z układu trakcyjnego zostaje odcięte i samochodem nie można jechać.

Nie próbuj przestawiać samochodu w trybie powypadkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód stanowi bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. Wówczas, jeśli jest taka możliwość, można go przestawić na niewielką odległość z miejsca bezpośredniego zagrożenia. Przed rozpoczęciem holowania samochodu należy włączyć tryb holowania.