Informacje o znakach drogowych

Samochód może identyfikować i wyświetlać mijane znaki drogowe. Umożliwia to monitorowanie na bieżąco ograniczeń prędkości. Funkcja rozpoznawania znaków drogowych wykrywa znaki bezpośrednio i wykorzystuje informacje z danych map.

Znaki pokazywane w obszarze informacji dla kierowcy pochodzą z dwóch różnych źródeł – z faktycznych znaków zidentyfikowanych przez kamery lub z danych map. Samochód automatycznie wybiera używane źródło w zależności od sytuacji.

Samochód może pokazywać tylko znaki zapisane w jego bibliotece znaków.

Sposób wyświetlania znaków

Wykryte znaki drogowe pojawiają się przy prędkościomierzu w obszarze informacji dla kierowcy. Różne znaki są wyświetlane w różnych obszarach.

Rozmieszczenie i wygląd znaków drogowych w obszarze informacji dla kierowcy
3
1
2
Symbole znaków drogowych mogą także pojawiać się z drugiej strony prędkościomierza w zależności od aktualnie wybranego trybu wyświetlania obszaru informacji dla kierowcy.
 1. 1Znaki ostrzegawcze i znaki zbliżającego się ograniczenia prędkości
 2. 2Znak bieżącego ograniczenia prędkości
 3. 3Znaki informacyjne

Samochód może jednocześnie wyświetlać kilka rodzajów znaków. Zaliczają się do nich znaki bieżącego i następnego ograniczenia prędkości lub znaki ostrzegawcze, a także znaki z dodatkowymi informacjami o ruchu drogowym.

Wyświetlane znaki drogowe

Poniższa lista zawiera przykładowe rodzaje znaków drogowych, które mogą być wyświetlane w samochodzie.
Ograniczenie prędkości
Zakaz wjazdu

 Uwaga

Dostępność symboli

Dostępne symbole znaków drogowych, które mogą być wyświetlane w Twoim samochodzie, zmieniają się z czasem i różnią się w zależności od regionu. Informacje podane w tej instrukcji mogą nie uwzględniać wszystkich znaków, które mogą się pojawiać na wyświetlaczu w Twoim samochodzie.

Wygląd symboli

Style znaków drogowych różnią się w zależności od regionu. Styl symbolu wyświetlany przez samochód może nie być identyczny jak styl znaków na drodze. W razie problemów z interpretacją wyświetlanego znaku pomimo informacji podanych w tej instrukcji skontaktuj się z działem obsługi Volvo.

Czas wyświetlania znaków drogowych

Czas wyświetlania znaków zwykle zależy od ich rodzaju i tego, czy samochód mija dodatkowe znaki. Znaki drogowe mogą być wyświetlane w następujący sposób:
 • Krótko jako jednorazowe alerty po minięciu znaku.
 • Aż znak przestanie obowiązywać.
 • Po minięciu innego znaku o wyższym priorytecie wyświetlania.

 Uwaga

Nieznikające znaki

Samochód może nie zidentyfikować znaku informującego o końcu ograniczenia w ruchu drogowym. W takim przypadku symbol wcześniejszego ograniczenia może nie zniknąć z obszaru informacji dla kierowcy. Ostatecznie zostanie zastąpiony lub anulowany. Dopóki to nie nastąpi, należy jechać zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Warunki i ograniczenia

 Ważne

Odpowiedzialność kierowcy a znaki drogowe

System rozpoznawania znaków drogowych dostarcza informacje pomagające podczas jazdy. Nie zwalnia z obowiązku bezpiecznego prowadzenia. Kierowca w pełni odpowiada za zachowanie czujności, obserwowanie znaków drogowych i przestrzeganie lokalnych przepisów. Jeśli znak drogowy wykryty przez samochód nie odpowiada własnym obserwacjom, należy go zignorować.

Dlaczego nie wszystkie znaki są wyświetlane?

Samochód nie może wykrywać i pokazywać wszystkich znaków istotnych dla kierowcy.
 • System nie obsługuje wszystkich znaków.
 • W pewnych warunkach i sytuacjach na drodze znaki mogą nie być wykrywane.
Warunki wpływające na wykrywanie lub identyfikację znaków drogowych:
 • Przednia kamera samochodu musi być czysta i niezasłonięta.
 • Znak drogowy musi być wyraźnie widoczny i odpowiednio oświetlony.
 • Znak drogowy musi być w pewnej odległości od samochodu i w polu widzenia kamery.
 • Samochód może nie zidentyfikować nieprawidłowo ustawionych znaków drogowych, na przykład za wysoko lub pod kątem.
 • Samochód może nie zidentyfikować uszkodzonych lub zużytych znaków drogowych.
Warunki wpływające na informacje o znakach z danych map:
 • Do pobrania danych map zawierających informacje o znakach drogowych jest wymagane połączenie internetowe.
 • Zakres informacji o znakach drogowych z danych map zależy od regionu.

 Uwaga

Aby otrzymywać w swoim samochodzie spójne i aktualne informacje o znakach drogowych, należy zaakceptować warunki i postanowienia wymagane w ramach usług połączonych. W razie problemów z funkcją rozpoznawania znaków drogowych skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.