Wyświetlacz

W różnych obszarach wyświetlacza są pokazywane informacje dotyczące Twojego samochodu i prowadzenia. Korzystając z wyświetlacza, możesz także sterować wieloma funkcjami samochodu.
Położenie wyświetlacza
1
2
Wyświetlacz jest podzielony na dwa obszary.
  1. 1Obszar informacji dla kierowcy, który jest zawsze w górnej części wyświetlacza.
  2. 2Obszar główny zajmujący większość wyświetlacza.

Wyświetlacz jest zamontowany na środku deski rozdzielczej.

 Ostrzeżenie

Jeśli obszar informacji dla kierowcy wyłącza się, nie włącza się lub jest tylko częściowo czytelny, nie wolno użytkować samochodu. W takim przypadku kierowca nie będzie otrzymywać ostrzeżeń i informacji o stanie samochodu prezentowanych w obszarze informacji dla kierowcy, na przykład ostrzeżeń i informacji dotyczących hamulców, poduszek powietrznych lub innych systemów bezpieczeństwa. W razie problemów z obszarem informacji dla kierowcy skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

 Ważne

Nie wolno przykładać do wyświetlacza ostrych przedmiotów, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

 Wskazówka

Możesz zmienić motyw i jasność wyświetlacza w ustawieniach.