Interwencje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Twój samochód jest wyposażony w funkcje pomagające bezpośrednio lub pośrednio zapobiegać kolizjom. Gdy Twój samochód wykryje niebezpieczną sytuację w ruchu drogowym, może zainterweniować, ostrzegając kierowcę lub wykonując manewr w celu uniknięcia kolizji.

Podstawowym warunkiem bezpiecznego prowadzenia są dobre praktyki użytkownika. Aby zapewnić wyższy poziom ochrony przed wypadkami, Twój samochód może ostrzegać o wykryciu sytuacji wymagającej natychmiastowej uwagi lub działania. Oprócz ostrzegania kierowcy samochód może interweniować, sterując układami kierowniczym i hamulcowym, aby uniknąć kolizji lub złagodzić jej skutki.

Oto dostępne funkcje dostarczające ostrzeżenia lub interweniujące w różny sposób:
 • Ostrzeżenia i łagodzenie skutków kolizji
 • Blind Spot Information
 • Funkcja monitorowania pasa ruchu
 • Powiadomienia o skupieniu i czujności kierowcy1
 • Ostrzeżenia o ruchu poprzecznym za samochodem podczas cofania2
 • Automatyczne hamowanie podczas cofania3

 Wskazówka

Czym są interwencje ze względów bezpieczeństwa?

Interwencje ze względów bezpieczeństwa to reakcje samochodu w sytuacjach, w których wykrywa wysokie lub bezpośrednie ryzyko kolizji. Oprócz generowania ostrzeżeń, aby ostrzec kierowcę o zagrożeniach i konieczności podjęcia działań, samochód może także wykonywać manewry awaryjne, sterując układem kierowniczym lub hamulcowym w zależności od sytuacji. Niektóre ostrzeżenia i interwencje są zawsze włączone, a inne są częścią funkcji, które można dostosować albo włączyć lub wyłączyć.

Interwencje w zakresie bezpieczeństwa w celu uniknięcia kolizji

Gdy samochód wykryje ryzyko kolizji, reaguje odpowiednio do stopnia pilności. Może identyfikować takie obiekty jak piesi, rowerzyści i pojazdy zbliżające się do toru jazdy lub będące na nim. Na wyprzedzenie i skuteczność wykrywania ryzyka wypadku przez samochód wpływa wiele czynników. Są sytuacje, z którymi samochód może sobie nie poradzić, dlatego tak ważne jest stosowanie praktyk bezpiecznego prowadzenia.

Jeśli samochód wykrywa rosnące ryzyko kolizji, samochód może szybko przejść z emitowania ostrzeżeń do wykonywania manewrów unikowych. Jeśli zagrożenie pojawi się nagle, samochód może natychmiast wykonać manewry unikowe.

Interwencje ze względów bezpieczeństwa mogą obejmować:
Ostrzeżenia o kolizjiGdy samochód wykryje ryzyko kolizji, pierwszym krokiem jest ostrzeżenie kierowcy. Samochód może generować ostrzeżenia wizualne lub dźwiękowe albo w postaci hamowania impulsowego.
Manewry hamowaniaJeśli samochód ustali, że jest wymagane natychmiastowe działanie, może zahamować niezależnie od działań kierowcy. Może się to odbywać równocześnie z manewrem omijania. Siła hamowania przez samochód podczas interwencji zależy od sytuacji. Gdy z przodu nagle pojawi się przeszkoda, samochód może hamować z pełną siłą, natomiast inne sytuacje mogą wymagać mniejszej siły hamowania, aby uniknąć potencjalnej kolizji.
Manewry omijaniaJeśli samochód ustali, że jest wymagane natychmiastowe działanie, może spróbować ominąć przeszkodę niezależnie od działań kierowcy. Może się to odbywać równocześnie z manewrem hamowania.

Na wyświetlaczu mogą pojawiać się komunikaty o wykonanych interwencjach w zakresie bezpieczeństwa.

 Uwaga

Przerywanie interwencji polegających na kierowaniu i hamowaniu

 • Kierowca może zawsze przerwać interwencje samochodu polegające na kierowaniu, przejmując kontrolę nad kierownicą.
 • Aby przerwać hamowanie w ramach interwencji, należy mocno wcisnąć pedał przyspieszenia. Po przekroczeniu określonego progu hamowanie zostanie przerwane.

Znajomość możliwości swojego samochodu

Interwencje samochodu w zakresie bezpieczeństwa mogą nastąpić nagle i niespodziewanie. Mogą powodować dyskomfort pomimo, że są korzystne. Znajomość swojego samochodu to dobry sposób, by interwencje w zakresie bezpieczeństwa były mniej niepokojące, gdy wystąpią. Należy czytać wszystkie powiadomienia pojawiające się po interwencji samochodu, aby lepiej zrozumieć jej przyczynę.

Zmniejszanie liczby interwencji i ostrzeżeń

Liczba interwencji i ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem zależy od warunków jazdy i Twojego stylu prowadzenia. W przypadku pewnych połączonych czynników reakcje mogą wydawać się niepotrzebne lub zbyt gwałtowne. Zasadniczo najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie liczby ostrzeżeń i interwencji jest prowadzenie w odpowiedzialny sposób. Dostosuj prędkość do warunków na drodze i utrzymuj bezpieczną odległość od innych pojazdów. Możesz także wyregulować lub wyłączyć pewne funkcje w ustawieniach.

Równoważenie wymaganej reakcji

Gdy samochód podaje zalecenia i wskazówki dotyczące prowadzenia lub wykonuje manewr, jest to traktowane jako reakcja. Większość funkcji wspomagania kierowcy ma określony zestaw możliwych reakcji. Reakcją jest na przykład automatyczne hamowanie w celu uniknięcia kolizji z gwałtownie hamującym samochodem poprzedzającym. Funkcje generujące ostrzeżenia i interweniujące ze względów bezpieczeństwa zaprojektowano tak, by ograniczyć niepożądane reakcje.

Poszczególne reakcje Twojego samochodu odbywają się w zależności od określonych warunków. Te warunki mogą być związane z sytuacją w ruchu drogowym, stanem samochodu i kierowcy oraz informacjami zebranymi za pomocą systemów wykrywania samochodu. Aby samochód zareagował, musi mieć wysoką pewność, że reakcja jest wymagana i muszą być spełnione wszystkie wymagane warunki. W miarę rozwoju sytuacji samochód stale ocenia warunki i wymaganą reakcję. Jeśli nie ma pewności co do wymaganej reakcji lub warunków, samochód nie zareaguje.

Jeśli kierowca może łatwo uniknąć potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, jest to lepsze niż reakcja samochodu. Samochód może reagować z opóźnieniem lub nie reagować wcale w sytuacjach, w których możesz uniknąć danej sytuacji bez wykonywania manewru awaryjnego. Pomaga to ograniczyć niepożądane ostrzeżenia i interwencje ze względów bezpieczeństwa. Większości potencjalnych zagrożeń zidentyfikowanych przez samochód unika kierowca, dokonując niewielkich korekt na długo przed koniecznością wykonania manewru awaryjnego w celu uniknięcia kolizji. W większości przypadków są to rutynowe działania podczas normalnego prowadzenia.

 Ważne

Zawsze reaguj na zagrożenia podczas jazdy

Samochód może i będzie reagował w pewnych, ale nie wszystkich sytuacjach zagrożenia na drodze, w których nie możesz lub nie zdążysz zareagować. W niektórych sytuacjach samochód nie jest w stanie skutecznie zareagować, a w innych nie zareaguje wcale, ponieważ oczekuje, że kierowca uniknie potencjalnego zagrożenia. Podczas jazdy musisz zachować ostrożność i czujność, aby móc zareagować na zagrożenia tak samo jak w przypadku prowadzenia samochodu bez funkcji wspomagania kierowcy.

Warunki i ograniczenia

 Ostrzeżenie

W żadnym przypadku nie wolno polegać wyłącznie na interwencjach w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych przez samochód. Nie zastępują one praktyk bezpiecznego prowadzenia. Prowadź samochód tak samo bezpiecznie jak samochód bez tych funkcji.

Ostrzeżenia i interwencje mogą nie zadziałać w każdej sytuacji. Samochód może nie poradzić sobie w każdych warunkach jazdy, ruchu drogowego, pogodowych i drogowych. Niewykrycie lub brak reakcji samochodu na zagrożenie może wynikać z przyczyn niemożliwych do zidentyfikowania lub przewidzenia.

Zdolność samochodu do reagowania na zagrożenia zależy od wielu czynników. Najczęściej zaliczają się do następujących kategorii:
 • Prędkość i ruch Twojego samochodu
 • Wielkość, kształt, prędkość i ruch obiektów lub użytkowników drogi w otoczeniu samochodu
 • Warunki otoczenia
 • Stan infrastruktury drogowej
 • Złożoność sytuacji w ruchu drogowym
Oto kilka istotnych przykładów:
 • Ostre zakręty mogą pogorszyć niezawodność wykrywania. Samochód może nie być w stanie zidentyfikować zagrożeń, które pojawiają się nagle w wyniku gwałtownego skrętu.
 • Niska przyczepność, na przykład na mokrej lub oblodzonej nawierzchni, może zmniejszyć skuteczność interwencji.
 • Warunki i ograniczenia wpływające na wykrywanie przeszkód mogą uniemożliwić samochodowi dokładne zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń. Ograniczenia związane z wykrywaniem przeszkód opisano szczegółowo w osobnej części instrukcji poświęconej wykrywaniu otoczenia i ruchu drogowego przez samochód.
 • Samochód nie będzie hamował automatycznie w ramach interwencji podczas jazdy do przodu z prędkością nieprzekraczającą tempa spacerowego. Zapobiega to niepożądanemu hamowaniu przez samochód podczas manewrowania w ograniczonej przestrzeni.

 Ważne

Ogólne ograniczenia

Samochód mogący interweniować w niebezpiecznych sytuacjach daje poczucie większego bezpieczeństwa, ale ważne jest, by mimo tego prowadzić w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Możliwości samochodu zawsze ograniczają czynniki i bariery technologiczne, stan samochodu i warunki otoczenia podczas jazdy.

Funkcje wykrywania

Funkcje mogące generować ostrzeżenia i interweniować działają w oparciu o możliwość monitorowania otoczenia przez samochód. Aby lepiej zrozumieć ograniczenia tych funkcji, przeczytaj osobną część dotyczącą wykrywania ruchu drogowego i otoczenia. Zawiera informacje na temat działania ważnych podzespołów, takich jak kamery i radary wraz z opisem ich możliwości i ograniczeń.

Czasy reakcji

W sprzyjających warunkach samochód może wykrywać pewne zagrożenia i reagować na nie czasami nawet szybciej niż kierowca. Ta możliwość nie gwarantuje jednak interwencji, ponieważ samochód nie może wykrywać wszystkich potencjalnych zagrożeń, które mogą wymagać reakcji.

Dostępność reakcji

Poszczególne typy reakcji samochodu mają określone warunki, od których zależy dostępność reakcji. To oznacza, że dostępne reakcje stale zmieniają się podczas jazdy. Niektóre warunki są ściśle określone, na przykład dokładny zakres prędkości, włączone ustawienie lub zapięcie pasa bezpieczeństwa przez kierowcę. Inne warunki mogą mieć mniej precyzyjne progi zależne od połączenia czynników. Powoduje to, że nie można z całą pewnością stwierdzić, czy lub jak samochód zareaguje w danej sytuacji, ale można przewidzieć, jak prawdopodobnie zareaguje lub nie.

Przeczytaj wszystkie informacje dotyczące funkcji, z których korzystasz

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji wspomagania kierowcy zaleca się przeczytanie wszystkich informacji na ich temat. Bardzo ważne jest, by zrozumieć zarówno ich możliwości, jak i ograniczenia.

Zapinaj pas bezpieczeństwa

Aby samochód interweniował poprzez hamowanie awaryjne, kierowca musi mieć zapięty pas bezpieczeństwa. Dopilnuj także, aby wszyscy pasażerowie mieli zapięte pasy bezpieczeństwa. Pasażerowie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa są znacznie bardziej narażeni na odniesienia obrażeń ciała w wyniku gwałtownego hamowania.

Odpowiedzialność kierowcy

Funkcje zapewniające interwencje i ostrzeżenia tylko pomagają w bezpiecznym prowadzeniu. Nie ograniczają ani nie zwalniają kierowcy z obowiązku prowadzenia w uważny i bezpieczny sposób. Należy przeczytać część dotyczącą odpowiedzialności kierowcy, aby zrozumieć ograniczenia interwencji i ostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa. Ewentualne wątpliwości lub dalsze pytania prosimy kierować do dealera Volvo.

 1. 1 Driver Alert
 2. 2 Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
 3. 3 Rear Auto Brake (RAB)