Korzystanie ze swojego telefonu w samochodzie

Możesz korzystać ze swojego telefonu za pośrednictwem wyświetlacza i sterowania głosowego.

 Ważne

Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawa i regulacji dotyczących korzystania z telefonu komórkowego podczas prowadzenia.

 Uwaga

Aby móc korzystać z tych funkcji, musisz połączyć swój telefon z samochodem przez Bluetooth i zaakceptować odpowiednie uprawnienia w ustawieniach telefonu.

Połączenia

Możesz wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne w swoim samochodzie na kilka sposobów. Możesz:
 • odbierać i odrzucać połączenia przychodzące na wyświetlaczu;
 • zadzwonić do kogoś podczas jazdy, prosząc cyfrowego asystenta o wykonanie połączenia;
 • korzystać z samochodowej aplikacji telefonu za pośrednictwem wyświetlacza, aby dzwonić do kontaktów lub wpisać numer telefonu za pomocą klawiatury numerycznej na ekranie.
Trwające połączenie będzie pokazane na wyświetlaczu. Po otwarciu samochodowej aplikacji telefonu w trakcie połączenia możesz:
 • wyciszyć mikrofon i wyłączyć jego wyciszenie ;
 • zmienić wejście i wyjście dźwięku, na przykład przez mikrofon i głośniki samochodu lub telefonu komórkowego ;
 • zakończyć połączenie ;
 • wpisać cyfry za pomocą klawiatury, na przykład wybierając opcję w menu serwisowym .

Jeśli w trakcie połączenia otrzymasz drugie połączenie telefoniczne, odebranie tego połączenia spowoduje automatyczne wstrzymanie pierwszego połączenia. Możesz jednak przełączać między dwoma połączeniami .

Obsługa wiadomości

Możesz pisać i wysyłać wiadomości tekstowe za pośrednictwem cyfrowego asystenta, korzystając z funkcji sterowania głosowego1. Gdy otrzymasz wiadomość tekstową, na wyświetlaczu centralnym pojawi się powiadomienie z następującymi opcjami:
 • Play, aby odsłuchać wiadomość czytaną przez cyfrowego asystenta.
 • Mute, aby zatrzymać otrzymywanie powiadomień o nowych wiadomościach w danej konwersacji, dopóki jesteś w samochodzie.

Możesz także zignorować powiadomienie i wyświetlić je później w centrum powiadomień.

Przeglądanie i wyszukiwanie kontaktów

Korzystaj z samochodowej aplikacji telefonu do wyszukiwania kontaktów:
 • naciskając symbol wyszukiwania ;
 • przechodząc na kartę kontaktów i wpisując nazwę kontaktu;
 • przechodząc na kartę klawiatury numerycznej i wprowadzając numer.

Możesz także poprosić cyfrowego asystenta o wyszukanie kontaktu.

 1. 1 Dotyczy to tylko telefonów z systemem Android lub iOS 13 albo w nowszej wersji.