Unieruchomiony samochód i holowanie

Jeśli nie można prowadzić samochodu, uznaje się go za unieruchomiony. Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania w instrukcji obsługi lub nie masz pewności, co należy zrobić, zawsze możesz skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

W zależności od charakteru problemu możesz być w stanie rozwiązać go samodzielnie lub z pomocą autoryzowanej stacji obsługi Volvo albo innych służb. W tej części instrukcji obsługi znajdziesz opisy różnych scenariuszy wraz ze sposobami bezpiecznego postępowania.

W sytuacji, gdy doszło do obrażeń ciała lub istnieje ryzyko ich odniesienia, na pierwszym miejscu przed holowaniem samochodu należy stawiać bezpieczeństwo i potrzeby medyczne. W razie potrzeby nie wahaj się skontaktować ze służbami ratowniczymi.

Poniższym scenariuszom poświęcono osobne części w tej instrukcji, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu problemu i określeniu czynności niezbędnych do jego rozwiązania.
  • Samochód działa nieprawidłowo i nie można go używać zgodnie przeznaczeniem.
  • Akumulator jest rozładowany i samochód nie reaguje.
  • Doszło do fizycznego uszkodzenia samochodu. Uszkodzenie może uniemożliwić prowadzenie samochodu lub unieruchomić go. Nawet powierzchowne uszkodzenie musi zostać ocenione, aby ustalić, czy samochód można bezpiecznie użytkować.