Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem

Aby pomóc zapobiegać urazom spowodowanym przez szyby sterowane elektrycznie i inne elementy ruchome, Twój samochód wyposażono we wbudowany układ ochrony przed zakleszczeniem. Pasażerowie również powinni znać zasady właściwego użytkowania, aby ograniczyć ryzyko zakleszczenia przez poruszające lub zamykające się elementy.

Jeśli coś blokuje ruch szyby podczas zamykania, szyba się zatrzyma i nieznacznie cofnie, umożliwiając usunięcie przeszkody.

 Ostrzeżenie

Obsługując szyby, zawsze należy mieć na uwadze zagrożenia bezpieczeństwa. Ruchome elementy samochodu mogą spowodować obrażenia ciała u dzieci lub innych pasażerów, a także szkody materialne.
  • Obsługiwane szyby muszą być dobrze widoczne.
  • Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się elementami sterującymi szybami.
  • Nie wolno pozostawiać dzieci samych w samochodzie.
  • Nie wolno wkładać przedmiotów ani części ciała przez otwartą szybę, nawet gdy układ elektryczny samochodu jest całkowicie odłączony.

Jeśli automatyczne zamykanie szyby zostanie zatrzymane z powodu przeszkód, takich jak lód, można spróbować zamknąć szybę ręcznie, przytrzymując pociągnięty przełącznik sterujący, Najpierw jednak należy spróbować usunąć przeszkodę i sprawdzić, czy nic nie zablokuje ruchu szyby przed podjęciem ponownej próby zamknięcia jej.

W przypadku problemu z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem można spróbować go rozwiązać, resetując szyby.

 Ostrzeżenie

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez szyby sterowane elektrycznie może działać nieprawidłowo, gdy samochód utraci informacje o bieżących położeniach szyb. Położenia szyb są ponownie kalibrowane podczas resetowania szyb. W następujących sytuacjach należy je zresetować, aby prawidłowo skalibrować położenia szyb:

  • Samochód utracił zasilanie, na przykład w wyniku odłączenia akumulatora 12 V.
  • Funkcja automatycznego ruchu szyb działa nieprawidłowo.

W ten sposób automatyczny ruch szyb zostanie przywrócony i funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostanie ponownie włączona.