Akumulator trakcyjny

Akumulator trakcyjny Twojego samochodu jest jego głównym źródłem zasilania. Zasila cały elektryczny układ napędowy, a pośrednio także pozostałe układy samochodu, ładując mniejszy akumulator 12 V.

Akumulator trakcyjny jest zamontowany nisko na podwoziu samochodu.

Poziom naładowania akumulatora

Poziom naładowania akumulatora, określany też jako stan naładowania, informuje o stopniu naładowania akumulatora. 100% oznacza pełne naładowanie, a 0% – całkowite rozładowanie. Wyświetlany poziom naładowania akumulatora uwzględnia także możliwość dostarczania energii przez akumulator. Oznacza to, że ograniczenia wynikające z określonych warunków, na przykład niskiej temperatury akumulatora, powodują obniżenie poziomu, dopóki dane warunki się utrzymują.

Pielęgnacja i stan akumulatora

Sposób użytkowania Twojego samochodu wpływa na stan akumulatora trakcyjnego. Z czasem jego pojemność maleje. Ta część zawiera zalecane praktyki użytkownika mogące pomóc wydłużyć żywotność akumulatora. Te praktyki użytkownika obejmują zdarzenia i warunki mogące spowodować uszkodzenie akumulatora.

 Ważne

Pozostawianie samochodu z niskim poziomem naładowania może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora. Pamiętaj, aby ładować samochód jak najszybciej, gdy akumulator jest bliski rozładowania.

Rozładowany akumulator

Jeśli poziom naładowania osiągnie 0%, oznacza to, że akumulator jest rozładowany i nie można jeździć samochodem. Samochód należy wówczas jak najszybciej naładować, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia akumulatora.

Istnieje także ryzyko rozładowania mniejszego akumulatora 12 V, gdy nie jest zasilany przez akumulator trakcyjny. Jeśli oba akumulatory się rozładują, samochód całkowicie utraci zasilanie i nie będzie można rozpocząć ładowania.

 Wskazówka

Więcej informacji na temat przywracania sprawności po utracie zasilania znajdziesz w osobnej części.

Obsługa serwisowa i konserwacja akumulatora

Akumulator trakcyjny jest elementem układu wysokiego napięcia, który mogą bezpiecznie serwisować tylko uprawnieni technicy.

 Ostrzeżenie

  • Nie wolno samodzielnie obsługiwać ani modyfikować elementów układu elektrycznego samochodu. Wykonuj tylko czynności wyraźnie opisane w instrukcji obsługi.
  • Elementy w obwodzie wysokiego napięcia mogą wytwarzać lub przewodzić prąd zagrażający życiu, dlatego muszą być obsługiwane wyłącznie przez uprawnionych techników.
  • Nie wolno samodzielnie naprawiać układu elektrycznego samochodu ani jego elementów. W razie konieczności napraw lub obsługi serwisowej skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.