Odpowiedzialność kierowcy

Jako kierowca masz obowiązek zrobić wszystko, co możliwe, by zadbać o bezpieczeństwo swoje, a także swoich pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.

Na bezpieczeństwo prowadzenia wpływają Twoja wiedza, decyzje i działania. Twój samochód jest wyposażony w funkcje, które w pewnych sytuacjach mogą złagodzić skutki błędów i niewłaściwej oceny. Nie zwalniają one jednak kierowcy od odpowiedzialności. Uzupełniają dobre praktyki kierowania, których stosowanie jest Twoim obowiązkiem jako kierowcy.

Zapewne posiadasz niezbędną wiedzę i umiejętności, by być dobrym kierowcą. W tej części poruszono kilka podstawowych, powszechnie znanych zagadnień, takich jak:
  • Prowadzenie i korzystanie z funkcji wspomagających kierowcę
  • Znajomość możliwości i ograniczeń samochodu
  • Rozproszenie uwagi kierowcy
  • Zmęczenie kierowcy
  • Przepisy prawa i regulacje

Jazda

Masz obowiązek prowadzić samochód odpowiednio do bieżących warunków, również podczas korzystania z funkcji wspomagających kierowcę. Obejmuje to dostosowywanie odległości od innych pojazdów i prędkości, jak również gotowość do reagowania na zagrożenia w ruchu drogowym i na drodze. Interwencje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ostrzeżenia samochodu opierają się na dokładnym wykrywaniu oraz identyfikowaniu otaczającego ruchu drogowego i warunków drogowych. W pewnych warunkach jazdy, ruchu drogowego, pogodowych i drogowych systemy wykrywania mogą nie działać w oczekiwany sposób.

 Uwaga

Wspomaganie kierowcy

Funkcje wspomagające kierowcę mogą pomagać w pewnych czynnościach związanych z prowadzeniem i w lepszej ocenie sytuacji podczas prowadzenia. Prawidłowo używane mogą poprawić bezpieczeństwo i wygodę, ale nie zwalniają z obowiązku bezpiecznego prowadzenia. Prowadź samochód tak samo bezpiecznie jak samochód bez tych funkcji.

Znajomość możliwości i ograniczeń samochodu

Zaleca się, by przed rozpoczęciem jazdy wszyscy kierowcy zapoznali się z samochodem oraz wszelkimi funkcjami i elementami, które być może będą obsługiwali. Obowiązkiem kierowcy jest odpowiednie poznanie samochodu, aby bezpiecznie go użytkować.

Jeśli masz wątpliwości co do jakiejś funkcji samochodu lub pytania dotyczące prawidłowego korzystania z niej, zapoznaj się z instrukcją. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych informacji, skontaktuj się z działem obsługi Volvo.

Rozproszenie uwagi kierowcy

Czynniki rozpraszające zmniejszają poziom uwagi i skupienie podczas prowadzenia. Jako kierowca zawsze odpowiadasz za ocenę, czy dane zadanie można wykonać bezpiecznie. W ocenie należy uwzględnić całą sytuację, a także określone warunki i okoliczności mogące powodować rozproszenie uwagi. Regulacja głośności może być bezpieczna, gdy jedziesz po prostej, pustej drodze, ale nie w bardziej wymagających sytuacjach, na przykład podczas wyprzedzania.

 Ostrzeżenie

Unikaj czynników rozpraszających

Każde działanie odciągające uwagę od drogi i ruchu drogowego należy wykonywać wyłącznie na postoju. Oto kilka przykładowych czynności, których nie należy wykonywać podczas prowadzenia:
  • Nie trzymaj telefonu podczas prowadzenia. Lokalne przepisy prawa często ograniczają możliwość korzystania z telefonu podczas jazdy lub całkowicie tego zabraniają.
  • Nie zmieniaj ręcznie trasy w systemie nawigacji podczas prowadzenia.
  • Nie zmieniaj zaawansowanych ustawień dźwięku podczas prowadzenia.

Odpowiedzialność kierowcy i funkcje bezpieczeństwa

Twój samochód jest wyposażony w szereg funkcji bezpieczeństwa, których zadaniem jest ograniczanie ryzyka wypadku. Nie zwalniają one kierowcy z obowiązku zachowania uwagi ani konieczności jak najbezpieczniejszego prowadzenia samochodu.

 Wskazówka

Pomoc pasażerów

Działania mogące rozpraszać uwagę kierowcy często może wykonać pasażer. Pewne czynności w samochodzie są jednak niedostępne podczas prowadzenia, na przykład czytanie tej instrukcji na wyświetlaczu. Takie czynności należy wykonywać na postoju.

Sterowanie głosowe

W pewnych sytuacjach polecenia głosowe mogą w mniejszym stopniu powodować rozproszenie uwagi niż ręczne wykonywanie tego samego zadania.

Zmęczenie kierowcy

Kierowca zawsze ma obowiązek prowadzić, będąc wypoczętym. Twój samochód ma pewne funkcje mogące ostrzegać Cię w przypadku wykrycia oznak zmęczenia. Ważne jest robienie przerw w podróży, gdy tylko u kierowcy pojawią się pierwsze oznaki zmęczenia, bez względu na to, czy funkcja wygeneruje ostrzeżenie.

Przepisy prawa i regulacje

Kierowca zawsze ma obowiązek znać lokalne przepisy prawa i regulacje oraz przestrzegać ich. Jeśli podróżujesz do regionu, w którym obowiązują inne przepisy ruchu drogowego, zadbaj o wymagane wyposażenie samochodu i przeczytaj, jakie są różnice w stosunku do przepisów, które znasz.