Widok parkowania

Widok parkowania zawiera informacje z kamer i czujników parkowania, które pomagają w monitorowaniu otoczenia samochodu. Mogą być przydatne przy manewrowaniu z niską prędkością, na przykład podczas parkowania.
Widok parkowania

Otwieranie widoku parkowania

W większości przypadków widok parkowania otwiera się automatycznie, gdy go potrzebujesz. Możesz go także otworzyć w aplikacji Camera na pasku kontekstowym lub w bibliotece aplikacji.

Ikona aplikacji kamery

Widok parkowania zamyka się automatycznie po zaparkowaniu lub przekroczeniu określonej prędkości.

Funkcje w widoku parkowania

Widok parkowania zawiera następujące funkcje:
  • Widoki z wielu kamer
  • Wykrywanie z przodu i z tyłu oraz wykrywanie przeszkód
  • Funkcja Rear Auto Brake, które może zahamować automatycznie w razie wykrycia przeszkód podczas cofania z niską prędkością
  • System Park Pilot Assist, który może aktywnie kierować samochodem podczas parkowania i wyjeżdżania z miejsc parkingowych

 Wskazówka

Tymczasowe wyciszenie

Możesz wyłączyć dźwięki wspomagania parkowania, naciskając w widoku parkowania przycisk wyciszenia . Ten stan utrzymuje się przez cały cykl jazdy.

Regulacja głośności

Aby zmienić głośność dźwięków wspomagania parkowania, przejdź do ustawień dźwięku.

Sprawdzanie wybranego biegu

Dostępność pewnych funkcji może zależeć od wybranego biegu.

Widoki z kamer

W widoku parkowania masz do wyboru kilka widoków z kamer.
3DSamochód łączy widoki z kamer przednich, tylnych i bocznych, aby pokazać go względem otoczenia.
TyłKamera tylna samochodu zapewnia widok z tyłu.
PrzódKamera przednia samochodu zapewnia widok z przodu.
Lewa stronaLewa kamera zapewnia widok z lewej strony samochodu.
Prawa stronaPrawa kamera zapewnia widok z prawej strony samochodu.

Widok z góry

Widok Twojego samochodu z góry w widoku parkowania

Widok z góry pokazuje samochód z lotu ptaka.

Dostosowywanie widoku 3D

Możesz dostosować widok 3D, zmieniając kąt palcami. Dostosowanie widoku może ułatwić poruszanie się między różnymi kątami i uzyskanie przeglądu Twojego samochodu w widoku parkowania.

 Wskazówka

Możesz w każdej chwili ponownie wycentrować widok, naciskając symbol widoku 3D. W ten sposób przywrócisz domyślny widok 3D.

Wykrywanie przeszkód i odległości

Widok parkowania może zapewniać ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, gdy Twój samochód wykryje przeszkody w bliskim otoczeniu.

Te ostrzeżenia mogę się nasilać w miarę zbliżania się do wykrytej przeszkody. Kolor wskazania wizualnego zmienia się na czerwony i zwiększa się intensywność dźwięku.

 Ważne

Odpowiedzialność kierowcy

Funkcje wykrywania przeszkód i odległości tylko pomagają w bezpiecznym prowadzeniu. Nie zwalniają kierowcy z wymogu lub obowiązku prowadzenia samochodu w jak najbezpieczniejszy sposób.

Kierowca przez cały czas odpowiada za obserwowanie otoczenia samochodu i bezpieczne manewrowanie samochodem.

Ograniczenia wykrywania

Samochód ma ograniczone możliwości wykrywania przeszkód i odległości. Przeczytaj osobną część dotyczącą wykrywania otoczenia samochodu i ruchu drogowego, zanim zaczniesz korzystać z funkcji opartych na tych możliwościach.