Aplikacje samochodowe

Wszystkie aplikacje samochodu można znaleźć w bibliotece aplikacji.

Dostęp do biblioteki aplikacji można uzyskać, naciskając jej symbol na dolnym pasku.

Symbol biblioteki aplikacji
Symbol biblioteki aplikacji

Aplikacje w bibliotece są wyświetlane w kolejności chronologicznej, począwszy od aplikacji zainstalowanej najpierw i kończąc na aplikacji zainstalowanej ostatnio.

Niektóre aplikacje są instalowane fabrycznie, na przykład odtwarzacz multimedialny Bluetooth, Mapy Google i Asystent Google. Korzystając ze sklepu Google Play, możesz wyszukiwać i pobierać nowe aplikacje, które później będą dostępne w bibliotece aplikacji.