Ustawienia klimatyzacji

W ustawieniach klimatyzacji można wybrać funkcje, które mają się włączać automatycznie po włączeniu samochodu.

Aby uzyskać dostęp do ustawień klimatyzacji, naciśnij symbol wentylatora na dolnym pasku i przejdź do ustawień .

Można ustawić automatyczne włączanie wielu funkcji klimatyzacji. Należą do nich:
  • Ogrzewanie kierownicy.
  • Powiadomienie o jakości powietrza.
  • Otwórz powiadomienie w oknie.