Ostrzeżenia i łagodzenie skutków kolizji

Twój samochód ma funkcje ostrzegania służące ograniczeniu ryzyka kolizji. Jeśli kolizji nie można uniknąć, wczesne ostrzeganie i reagowanie pomaga ograniczyć jej skutki.
Są dostępne następujące funkcje ostrzegania o kolizji:
  • Ostrzeżenia o kolizji z przodu
  • Ostrzeżenia o pojazdach wjeżdżających na zajmowany pas ruchu
  • Ostrzeżenia o kolizji z tyłu

 Uwaga

Interwencje ze względów bezpieczeństwa

W przypadku wykrycia wystarczająco wysokiego ryzyka kolizji samochód może interweniować w celu uniknięcia kolizji lub złagodzenia jej skutków bez wcześniejszych ostrzeżeń o kolizji.

 Ostrzeżenie

W żadnym przypadku nie wolno polegać wyłącznie na ostrzeżeniach o kolizji ani interwencjach w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych przez samochód. Nie zastępują one praktyk bezpiecznego prowadzenia. Prowadź samochód tak samo bezpiecznie jak samochód bez tych funkcji.

Ostrzeżenia o kolizji z przodu

Ostrzeżenia o kolizji z przodu mogą się pojawić, gdy podjedziesz zbyt blisko do pojazdu poprzedzającego. Samochód ostrzega Cię, gdy wykryje ryzyko kolizji wymagające natychmiastowego działania. Służą do tego powiadomienia w obszarze informacji dla kierowcy. Gdy korzystasz z widoku podczas jazdy, animacje mogą być wyświetlane w połączeniu z powiadomieniami.

Sposób generowania ostrzeżeń o kolizji z przodu zależy od sytuacji i poziomu pilności. Ostrzeżenia mogą być generowane w formie wizualnej w obszarze informacji dla kierowcy, jako sygnały dźwiękowe lub za pośrednictwem hamowania impulsowego.

Są trzy poziomy eskalacji ostrzeżeń o kolizji z przodu.
  1. Increase distance to vehicle ahead
  2. Brake!
  3. Safety intervention. Forward collision risk.

Możesz dostosować, z jakim wyprzedzeniem chcesz otrzymywać ostrzeżenia. Robi się to w ustawieniach.

Ostrzeżenia o pojazdach wjeżdżających na zajmowany pas ruchu

Twój samochód może Cię ostrzegać o potencjalnym zajechaniu drogi, na przykład przez pojazd zjeżdżający przed Tobą na zajmowany pas. Te ostrzeżenia mogą także generować pojazdy zbaczające z toru jazdy lub poruszające się nieprzewidywalnie na sąsiednich pasach. Twój samochód ostrzega Cię w takich sytuacjach za pośrednictwem komunikatów w obszarze informacji dla kierowcy. Gdy korzystasz z widoku podczas jazdy, komunikaty mogą być wyświetlane w połączeniu z animacjami.

Ostrzeżenia o kolizji z tyłu

Jeśli Twój samochód wykryje wysokie ryzyko kolizji z tyłu, może włączyć miganie tylnych świateł, aby ostrzec kierowców jadących za Tobą. Ostrzeżenia o kolizji z tyłu pojawiają się automatycznie w przypadku nagłego zmniejszenia prędkości1, np. podczas bardzo gwałtownego hamowania. Ostrzeżenia mogą się też pojawiać, gdy samochód wykryje pojazd szybko zbliżający się od tyłu. W tym przypadku nie trzeba zmniejszać prędkości, aby pojawiło się ostrzeżenie. Mogą one pojawiać się zarówno podczas jazdy, jak i postoju, ale tylko wtedy, gdy Twój samochód wykryje wystarczająco wysokie ryzyko kolizji.

Gdy Twój samochód wykryje ryzyko kolizji z tyłu, poinformuje o tym w obszarze informacji dla kierowcy, jeśli korzystasz z widoku jazdy.

Ostrzeżenia o kolizji z tyłu można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach.

 Uwaga

Reagowanie w razie kolizji

Jeśli kolizji nie można uniknąć, samochód może reagować na inne sposoby, aby chronić pasażerów i zmniejszyć niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Więcej informacji o tych funkcjach znajdziesz w części dotyczącej bezpieczeństwa w tej instrukcji.

  1. 1 Szybkość hamowania musi przekraczać określoną wartość progową.