Uszkodzenie szyby przedniej

Ważne jest, aby jak najszybciej naprawić uszkodzoną szybę przednią. Jeśli zareagujesz szybko, niewielkie odpryski i pęknięcia często można naprawić, unikając wymiany całej szyby przedniej.

Małe pęknięcia lub odpryski

Małe pęknięcia i odpryski na szybie przedniej mogą się szybko powiększyć i stać się poważnym uszkodzeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia szyby skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Szybę przednią należy wymienić jak najszybciej.

 Ważne

Obszar kamery i czujnika

Wszelkie uszkodzenia szyby przedniej w obszarze kamery i czujnika, w tym niewielkie odpryski, zarysowania lub pęknięcia, mogą utrudnić wykrywanie obiektów z przodu oraz pogorszyć działanie funkcji wykorzystujących kamerę i czujnik.
  • Wszelkie uszkodzenia szyby przedniej w tym obszarze muszą zostać sprawdzone przez technika serwisowego.
  • Volvo zaleca, aby nie naprawiać niewielkich uszkodzeń w obszarze kamery i czujnika. Zamiast tego należy wymienić całą szybę przednią.

Poważne uszkodzenie szyby

Jeśli szyba przednia uległa poważnemu uszkodzeniu, musi zostać wymieniona w całości.

 Ostrzeżenie

Zagrożenie bezpieczeństwa

Nie prowadź samochodu z uszkodzeniem strukturalnym szyby przedniej. Stan osłabionej szyby może bardzo szybko się pogorszyć, co grozi pogorszeniem widoczności i stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

 Uwaga

Kompatybilność nowej szyby przedniej

Ważne jest, aby nowa szyba przednia i sposób jej montażu były zgodne ze specyfikacjami filmy Volvo dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności z funkcjami samochodu.

Kalibracja

Po zamontowaniu szyby przedniej technik serwisowy musi sprawdzić działanie i skalibrować kamerę przednią.