Ostrzeżenia o ruchu poprzecznym za samochodem

Podczas cofania z niską prędkość samochód może Cię ostrzegać, gdy wykryje nadjeżdżające pojazdy z tyłu. Ta funkcja nazywa się Rear Cross Traffic Alert1.
Twój samochód może wykrywać pojazdy przejeżdżające z tyłu, na przykład podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca parkingowego. W takim przypadku emituje ostrzeżenie, aby zwolnić lub zahamować.

Ostrzeżenia o ruchu poprzecznym z tyłu są dostępne tylko, gdy samochód ma włączony bieg wsteczny lub neutralny. Ta funkcja może wykrywać nadjeżdżające pojazdy po bokach przy użyciu tylnych radarów i emitować ostrzeżenie wizualne w widoku parkowania. Ostrzeżeniu wizualnemu może też towarzyszyć sygnał dźwiękowy.

Ostrzeżenia te mają zastosowanie przede wszystkich do większych pojazdów w ruchu, na przykład samochodów. W sprzyjających warunkach samochód może także ostrzegać o mniejszych poruszających się obiektach.

 Ważne

Odpowiedzialność kierowcy

Ostrzeżenia o ruchu za samochodem tylko pomagają w bezpiecznym prowadzeniu. Nie ograniczają ani nie zwalniają kierowcy z obowiązku prowadzenia w uważny i bezpieczny sposób.

 Uwaga

Automatyczne hamowanie w przypadku wykrycia ruchu poprzecznego

Jeśli osobna funkcja Rear Auto Brake jest włączona, samochód może także zahamować, aby zapobiec lub ograniczyć skutki nieuniknionej kolizji z pojazdami wykrytymi z tyłu.

Strefy wykrywania

Strefy wykrywania funkcji Cross Traffic Alert
Sytuacja pokazana na tym obrazie ilustruje, jak obiekty w otoczeniu, na przykład zaparkowane samochody, mogą ograniczać pole widzenia radaru. W przypadku braku przeszkód efektywne strefy wykrywania są takie same po obu stronach.

 Uwaga

Wyjeżdżanie tyłem z miejsca parkingowego

Po zaparkowaniu pole widzenia tylnych radarów narożnych na boki może być zasłonięte, co wpływa na wykrywanie ruchu poprzecznego. Dzieje się tak, gdy po zaparkowaniu tylne narożniki Twojego samochodu są schowane za sąsiadującymi samochodami lub innymi obiektami. Najczęściej można się z tym spotkać na ukośnych miejscach parkingowych. Jednak w miarę wyjeżdżania tyłem z miejsca parkingowego, pola widzenia radarów stopniowo się zwiększają i wykrywanie staje się możliwe. Aby ograniczyć ryzyko wykrycia pojazdów z opóźnieniem lub wcale, należy powoli wyjeżdżać tyłem z miejsca parkingowego.

Warunki i ograniczenia

  • Ostrzeżenia są dostępne tylko podczas cofania z prędkością poniżej 15 km/h (9 mph).
  • Ta funkcja jest automatycznie wyłączana, gdy samochód dezaktywuje radary tylne. Dzieje się tak po podłączeniu przyczepy. Akcesoria zamontowane na haku holowniczym, które nie są połączone elektrycznie z samochodem, nie powodują wyłączenia radarów tylnych, ale mogą zasłaniać ich pole widzenia.
  • Ruch za samochodem jest wykrywany przez radary tylne. Należy przeczytać osobną część dotyczącą ograniczeń wykrywania radarowego.