Informacje o instrukcji obsługi

Dowiedz się, jakie informacje o eksploatacji Twojego samochodu zawiera instrukcja obsługi, gdzie można ją znaleźć oraz jak przeglądać jej treści.

Ważna część Twojego samochodu

Twój samochód jest wysoce zaawansowanym produktem. Został jednak zaprojektowany w przemyślany sposób, aby jego użytkowanie nie było trudne. Zależało nam na umożliwieniu intuicyjnej obsługi z naturalnymi interakcjami zarówno przez kierowcę, jak i pasażerów. Niniejsza instrukcja została zaprojektowana jako część samochodu i dostarcza informacje o bezpiecznym oraz wydajnym użytkowaniu. Jest źródłem informacji o funkcjach i elementach Twojego samochodu.

 Wskazówka

Nowy użytkownik

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem tego samochodu, poświęć czas na zapoznanie się z różnymi obszarami instrukcji. Znajomość możliwości i ograniczeń samochodu jest Twoim obowiązkiem i jest niezbędna, aby użytkować go bezpiecznie i wydajnie.

Aktualizowanie instrukcji

Pamiętaj o aktualizowaniu instrukcji, aby zawsze mieć jej najnowszą wersję. Zapoznaj się z nią po każdej aktualizacji oprogramowania wprowadzającej zmiany lub nowe funkcje.

Przewodnik dotyczących użytkowania Twojego samochodu zgodnie z przeznaczeniem

W instrukcji obsługi opisano użytkowanie samochodu zgodnie z przeznaczeniem w sposób określony przez Volvo. Za każdym razem, gdy zostanie Ci polecone odwołanie się do instrukcji, potraktuj to jako zalecenie gwarantujące prawidłowe użytkowanie samochodu. Jest to zalecane, ponieważ zarówno opisowe, jak i nakazowe fragmenty instrukcji obsługi dostarczają ważną wiedzę przyczyniającą się do bezpiecznego i wydajnego użytkowania.

 Uwaga

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Użytkowanie samochodu w sposób niezgodny z przewidzianym przez firmę Volvo może negatywnie wpłynąć na jego działanie. Wiąże się to ze skróceniem okresu eksploatacji samochodu i ograniczeniem możliwości bezpiecznego i wydajnego użytkowania go. Może także doprowadzić do unieważnienia gwarancji na pojazd.

Volvo nie jest jedynym podmiotem określającym prawidłowy sposób użytkowania samochodu. Twoim obowiązkiem jest użytkowanie go zgodnie z lokalnymi przepisami i ograniczeniami.

Dokładność odwzorowania Twojego samochodu

Głównym celem niniejszej instrukcji jest precyzyjne opisanie sposobu działania Twojego samochodu. Nie uwzględniono w niej jednak pewnych różnic między produkowanymi samochodami, takich jak kolory, materiały i pewne elementy wyposażenia.

 Uwaga

Samochody są wyposażane i dostosowywane tak, by spełniały wymagania danego rynku, a także lokalne przepisy. Treści instrukcji obsługi mogą nie uwzględniać pewnych regionalnych różnic w konfiguracji.

Wyszukiwanie instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi Twojego samochodu jest dostępna w formie aplikacji na wyświetlaczu samochodu, w aplikacji mobilnej samochodu oraz na stronie volvocars.com/intl/support.

 Uwaga

Witryna wsparcia Volvo

Wersja instrukcji obsługi w witrynie wsparcia Volvo dotyczy w pełni wyposażonego samochodu ze wszystkimi dostępnymi opcjami, funkcjami i elementami. W związku z tym może się różnić od tej instrukcji obsługi dotyczącej wyposażenia dostępnego w Twoim samochodzie.1

Drukowane materiały dodatkowe

Instrukcja obsługi jest w pełni cyfrowa, jednak wybrane jej treści mogą być zawarte w drukowanych materiałach dodatkowych dołączonych do Twojego samochodu. To, czy drukowane materiały dodatkowe są dołączone do Twojego samochodu, zależy od jego konfiguracji i regionu.

Zastosowanie

 Ważne

  • Samochód należy konserwować i obsługiwać zgodnie z zaleceniami Volvo podanymi w instrukcji obsługi. Firma Volvo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń podanych w tej instrukcji.
  • Zaleca się przeczytanie wszystkich informacji dla użytkownika przed pierwszą jazdą.
  • Jeśli w innych kanałach, takich jak witryna internetowa Volvo, znajdziesz informacje różniące się od informacji w Twoim samochodzie, zawsze obowiązują informacje dla użytkownika na wyświetlaczu samochodu.
  • Volvo stale dokłada wszelkich starań, by poprawiać jakość informacji dla użytkownika oraz ich dostępność i przydatność. W związku z tym opisy i ilustracje mogą się zmieniać. Volvo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
  • Oryginalna wersja tej instrukcji obsługi jest w języku angielskim (brytyjskim). W związku z tym niektóre opisy w instrukcji mogą się różnić od stanu faktycznego w samochodzie.
  • Opisy w tej instrukcji są oparte na ogólnych warunkach użytkowania. Pamiętaj, że mogą się zmieniać w zależności od miejsca, warunków otoczenia i sposobu prowadzenia.
  • Żadne ilustracje lub teksty w tej instrukcji nie mogą być kopiowane bez zgody firmy Volvo.
  1. 1 Dostępność zależy od regionów i poziomów wyposażenia.

Więcej w tym temacie