Auto Hold

Funkcja Auto Hold zapobiega stoczeniu się samochodu po jego całkowitym zatrzymaniu, umożliwiając zwolnienie pedału hamulca.

Gdy samochód zatrzyma się z włączoną funkcją One Pedal Drive, funkcja Auto Hold włączy się automatycznie, gdy będą spełnione wymagane warunki. Aby włączyć funkcję Auto Hold, gdy funkcja One Pedal Drive jest wyłączona, może być konieczne dodatkowe wciśnięcie pedału hamulca po całkowitym zatrzymaniu.

Aktywacja funkcji Auto Hold jest sygnalizowana odpowiednim symbolem w obszarze informacji dla kierowcy.

Symbol aktywacji funkcji Auto Hold

Aby wyłączyć funkcję Auto Hold i kontynuować jazdę na wybranym biegu, naciśnij pedał przyspieszenia. Przy wybranym biegu N funkcję Auto Hold można wyłączyć, wciskając pedał hamulca.

 Uwaga

Przechodzenie ze stanu Auto Hold do trybu parkowania

Twój samochód przejdzie w tryb P, jeśli funkcja Auto Hold będzie aktywna przez kilka minut, odepniesz pas bezpieczeństwa lub otworzysz drzwi kierowcy.

Warunki

Funkcja Auto Hold jest dostępna przy wybranym biegu D lub N. Ponadto kierowca musi mieć zapięty pas bezpieczeństwa i jego drzwi muszą być zamknięte.

Powiązane dokumenty