Dostęp do bagażnika

Klapę bagażnika otwiera i zamyka się za pomocą wyświetlacza lub przycisku na klapie.

 Ostrzeżenie

Podczas otwierania i zamykania bagażnika należy zachować ostrożność. Dopilnuj, aby nikogo nie było w pobliżu poruszającej się klapy bagażnika. Zawsze korzystaj ostrożnie z funkcji dostępu do bagażnika.

Nie należy ingerować w ramiona podporowe bagażnika, ponieważ są one pod wysokim ciśnieniem i manipulowanie przy nich grozi poważnymi obrażeniami ciała.

Po użyciu sprawdź, czy na wyświetlaczu zostało potwierdzone całkowite zamknięcie bagażnika.

Ręczne otwieranie

Gdy samochód jest odblokowany, możesz otworzyć bagażnik, po prostu naciskając przycisk na środku klapy bagażnika.

Otwieranie za pośrednictwem wyświetlacza

Bagażnik można otworzyć z fotela kierowcy za pośrednictwem wyświetlacza.

Przycisk po wewnętrznej stronie drzwi bagażnika

Przycisk zamykania klapy bagażnika
Lokalizacja przycisku zamykania klapy.
Przycisk zamykania

Naciśnij przycisk zamykania po prawej wewnętrznej stronie klapy bagażnika, aby ją zamknąć. Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby zamknąć klapę z około 30-sekundowym opóźnieniem.

Za pomocą przycisku zamykania można także regulować wysokość otwarcia klapy bagażnika. To przydatna funkcja umożliwiająca ustawienie wysokości ułatwiającej dostęp do klapy lub odpowiedniej w miejscu z niskim sufitem, na przykład w garażu.

Zablokowanie samochodu z otwartym bagażnikiem spowoduje zablokowanie wszystkich drzwi i włączenie alarmu tylko dla zamkniętych drzwi. Po zamknięciu klapy bagażnika zostanie ona zablokowana i zostanie uzbrojony alarm dla bagażnika.