Blind Spot Information

Funkcja Blind Spot Information pomaga monitorować pojazdy będące w martwych polach lub zbliżające się do nich. Po wykryciu pojazdu zapala się lampka w lusterku bocznym.

Ostrzeżenia o pojazdach w martwym polu mogą zwiększyć świadomość o obecności pojazdów z boku Twojego samochodu, pomagając uniknąć niebezpiecznych zmian pasa ruchu. Ostrzeżenia są emitowane przede wszystkim za pośrednictwem lampki w lusterku bocznym po stronie, po której wykryto pojazd. Do wykrywania pojazdów na sąsiednich pasach ruchu służą tylne radary Twojego samochodu.

Sytuacje w ruchu drogowym, w których są generowane ostrzeżenia o pojazdach w martwym polu:
  • Gdy wyprzedza Cię inny pojazd.
    • W pewnych przypadkach ostrzeżenia mogą być generowane, zanim nadjeżdżający pojazd znajdzie się w martwym polu. Dzieje się tak, gdy pojazd zbliża się szybko z tyłu na sąsiednim pasie.
  • Gdy wyprzedzasz inny pojazd.

Niezależnie od sytuacji ostrzeżenie pozostaje włączone tak długo, jak inny pojazd jest wykrywany z boku.

 Wskazówka

Ostrzeżenia o pojazdach w martwych polach i ostrzeżenia przy otwieraniu drzwi

Ostrzeżenia przy otwieraniu drzwi są emitowane tak samo jak ostrzeżenia o pojazdach w martwym polu. Te dwie funkcje także wykrywają ruch drogowy na podstawie danych z radarów tylnych. Są one jednak włączane i wyłączane niezależnie.

Ostrzeżenia w lusterkach bocznych

Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu w lusterku bocznym

Gdy pojazd zostanie wykryty w martwym polu lub zbliża się do niego, w lusterku bocznym zapala się lampka.

Obszary wykrywania

Obszary wykrywania w martwych polach
Obszary wykrywania radarów.

 Ważne

Obszary wykrywania mogą nie obejmować w pełni martwych pól widzenia. Należy przyjąć odpowiednią pozycję za kierownicą i ustawić lusterka, aby dobrze widzieć otaczający ruch drogowy.

Warunki i ograniczenia

  • System Blind Spot Information jest aktywny przy prędkościach powyżej 15 km/h (10 mph). Jest niedostępny podczas cofania.
  • Podczas wyprzedzania innych pojazdów różnica prędkości między Twoim samochodem a innymi pojazdami musi być mniejsza niż 15 km/h (9 mph), aby ostrzeżenia były generowane.
  • System Blind Spot Information wykorzystuje do wykrywania radary tylne. Należy przeczytać osobną część tej instrukcji dotyczącą ograniczeń wykrywania radarowego.
  • Jeśli radary tylne są zasłonięte, na przykład przez podłączoną przyczepę lub zamontowany bagażnik rowerowy, funkcja ostrzegania o pojazdach w martwych polach jest automatycznie wyłączana.

 Ważne

Odpowiedzialność kierowcy

Ostrzeżenia o pojazdach w martwych polach tylko pomagają w bezpiecznym prowadzeniu. Nie ograniczają ani nie zwalniają kierowcy z obowiązku prowadzenia w uważny i bezpieczny sposób.

Brak sygnalizacji obecności pojazdu w martwym polu nie daje pewności, że można bezpiecznie zmienić pas ruchu. To tylko jedna z informacji pomagających kierowcy w ocenie, czy można bezpiecznie wykonać manewr.