Wykrywanie i ograniczenia kamery

Kamery samochodu rejestrują otoczenie podobnie jak ludzkie oko. To porównanie pozwala lepiej zrozumieć ich możliwości i ograniczenia.

Kamery pomagają samochodowi identyfikować określone obiekty i powierzchnie, które wizualnie wyróżniają się z otoczenia. Zaliczają się do tego oznaczenia na drodze, znaki drogowe, piesi i inne pojazdy.

Informacje z kamery w widoku parkowania zapewniają dodatkowy sposób monitorowania otoczenia samochodu.

Warunki oświetleniowe

Kamery potrzebują do działania światła i wpływają na nie warunki oświetleniowe.
  • Silne źródła światła, na przykład słońce, mogą powodować oślepianie i odblaski negatywnie wpływające na wykrywanie kamery.
  • Słabe oświetlenie może negatywnie wpływać na pewne funkcje wykrywania kamery.
  • Niektóre funkcje wykrywania wymagają warunków słabego oświetlenia. Gdy jest ciemno, światła innych pojazdów mogą zostać zidentyfikowane, ponieważ wyróżniają się z otoczenia.

 Ważne

Wykrywanie przez kamery w ciemności

Aby samochód mógł wykrywać inne pojazdy, gdy jest ciemno, muszą one mieć włączone reflektory i tylne światła oraz być wyraźnie widoczne. Gdy samochód korzysta z innych metod wykrywania, na przykład z radaru, może nie mieć wystarczających informacji do niezawodnego wykrycia pojazdów niewidocznych dla kamer. Może to wpływać na szereg funkcji wspomagania kierowcy, takich jak interwencje ze względów bezpieczeństwa, ostrzeżenia o kolizji i funkcje utrzymywania odległości.

Widoczność

Słaba widoczność dla kierowcy zwykle wpływa również na kamery. Obiekty słabo widoczne dla ludzkiego oka czasami mogą być też trudne do wykrycia przez kamery. Przykładami mogą być dobrze zamaskowane obiekty lub takie, których kontury nie wyróżniają się w otoczeniu.
  • Mgła, silne opady deszczu, śnieg lub burze piaskowe mogą znacznie ograniczać widoczność kamer.
  • Uważaj na pył, wodę lub śnieg na podłożu, które mogą zostać poruszone i uniesione przez Twój samochód, inne pojazdy w ruchu drogowym lub wiatr.

Pole widzenia i przeszkody

Kamery rejestrują obraz w kierunku, w jakim są ustawione i tylko w ich polu widzenia. Każda kamera ma inne pole widzenia w zależności od jej przeznaczenia.

Przeszkody ograniczają pole widzenia kamery. Każda kamera rejestruje otoczenie z miejsca, w którym jest zamontowana. Gdy jakaś przeszkoda znajdzie się w jej polu widzenia, zasłania to, co jest za nią. Obiekty blisko kamery będą blokować jej pole widzenia bardziej niż oddalone obiekty. Gdy samochód wykryje, że kamera jest zasłonięta, może wyłączyć określone funkcje polegające na danej kamerze.
  • Zwróć uwagę, aby żadne montowane akcesoria, wyposażenie dodatkowe ani bagaże mocowane na zewnątrz nie wchodziły w pole widzenia kamer. Przykładowo daleko wysunięte ładunki na dachu mogą zasłaniać górną część pola widzenia kamer przednich i tylnych.
  • Przyczepy, bagażniki rowerowe lub inne wyposażenie montowana na haku holowniczym może zasłaniać pole widzenia kamery tylnej.
  • Zanieczyszczenia, lód, śnieg, krople wody i skropliny na obiektywach kamer w pewnym stopniu ograniczają ich pole widzenia. W pewnych przypadkach samochód może zidentyfikować obiekt na drodze i poinformować Cię o nim. Zaleca się jednak regularne sprawdzanie i czyszczenie kamer oraz dopilnowanie, by nic nie zasłaniało ich pola widzenia.

 Ostrzeżenie

Regularne czyszczenie

Miejsca montażu kamery, czujnika i radaru należy regularnie czyścić. Nie może być na nich żadnych etykiet, obiektów, zanieczyszczeń ani innych potencjalnych przeszkód. W przeciwnym razie funkcje samochodu mogą reagować nieprawidłowo lub w ograniczonym stopniu albo zostać wyłączone.

Inne ograniczenia

Jeśli kamery się przegrzeją, mogą zostać chwilowo wyłączone, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Może się tak zdarzyć w przypadku uruchamiania samochodu po postoju w wysokiej temperaturze w połączeniu z bezpośrednim działaniem promieni słonecznych na kamerę. Kamera będzie ponownie dostępna, gdy jej temperatura wystarczająco spadnie.

 Ważne

Uszkodzenie szyby przedniej

Uszkodzenie szyby przedniej w obszarze kamery, w tym niewielkie odpryski, zarysowania lub pęknięcia mogą negatywnie wpływać na działanie kamery i powiązane z nią funkcje. To może się wiązać z ograniczoną funkcjonalnością, nieprawidłową reakcją samochodu i wyłączeniem funkcji. W przypadku uszkodzenia szyby przedniej postępuj zgodnie z osobnymi zaleceniami podanymi w tej instrukcji.