Obsługa danych rejestrowanych przez Event Data Recorder

Pewne informacje o stanie i działaniu samochodu są rejestrowane w rejestratorze Event Data Recorder. Może on dostarczyć informacje pomagające zrozumieć okoliczności wypadków drogowych, w których samochód uczestniczył.

Event Data Recorder (EDR)

Ten pojazd jest wyposażony w rejestrator Event Data Recorder. Jego podstawowym zadaniem jest rejestrowanie i zapisywanie danych dotyczących wypadków drogowych lub sytuacji kolizyjnych, w czasie których nastąpiło na przykład wyzwolenie poduszki powietrznej lub uderzenie samochodu w przeszkodę na drodze. Dane są rejestrowane w celu lepszego zrozumienia działania systemów pojazdów w tego typu sytuacjach. Zadaniem rejestratora EDR jest rejestrowanie danych dotyczących dynamiki pojazdu i systemów bezpieczeństwa przez krótki czas, zazwyczaj 30 sekund lub mniej.

Zadaniem rejestratora EDR w tym samochodzie jest rejestrowanie w razie wypadku lub sytuacji kolizyjnej następujących danych:
  • Sposób działania poszczególnych systemów w samochodzie.
  • Czy pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera były zapięte lub napięte.
  • Czy kierowca używał pedału przyspieszenia lub pedału hamulca.
  • Prędkość jazdy samochodu.

Pozwala to lepiej zrozumieć okoliczności, w jakich dochodzi do wypadków drogowych, obrażeń i uszkodzeń. EDR rejestruje dane tylko w przypadku poważniejszych sytuacji kolizyjnych. EDR nie rejestruje żadnych danych w normalnych warunkach jazdy. Podobnie system nigdy nie rejestruje, kto kieruje pojazdem ani położenia geograficznego miejsca, w którym doszło do wypadku lub niebezpiecznej sytuacji. Jednak inne strony, takie jak policja, mogą korzystać z zarejestrowanych danych w połączeniu z danymi osobowymi rutynowo zbieranymi po wypadku drogowym. Do interpretacji zarejestrowanych danych jest wymagane specjalistyczne wyposażenie oraz dostęp do samochodu lub rejestratora EDR.

Oprócz rejestratora EDR samochód jest wyposażony w wiele komputerów przeznaczonych do ciągłego sprawdzania i monitorowania jego funkcji. Mogą one rejestrować dane w normalnych warunkach jazdy, ale w szczególności rejestrują usterki wpływające na działanie i funkcjonalność samochodu lub po włączeniu jego aktywnych funkcji wspomagających kierowcę.

Niektóre zarejestrowane dane są niezbędne pracownikom serwisu i technikom do zdiagnozowania i usunięcia ewentualnych usterek, które wystąpiły w pojeździe. Zarejestrowane informacje są również potrzebne, aby umożliwić firmie Volvo spełnienie wymogów prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach. Informacje zarejestrowane w pojeździe są przechowywane w jego komputerze do czasu jego przeglądu lub naprawy.

Ponadto zarejestrowane informacje mogą być wykorzystywane w formie skompilowanej do badań i rozwoju produktów w celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa i jakości samochodów Volvo.

Firma Volvo nie będzie przyczyniać się do ujawnienia opisanych powyżej informacji osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu. W celu zachowania zgodności z krajowymi przepisami i regulacjami firma Volvo może być zmuszona do ujawnienia tego rodzaju informacji policji lub innym organom, które mogą skorzystać z prawa dostępu do takich informacji. Do odczytywania i interpretowania zarejestrowanych danych jest potrzebne specjalne wyposażenie techniczne, do którego ma dostęp firma Volvo oraz stacje obsługi, które zawarły z nią umowę. Firma Volvo odpowiada za to, by informacje przekazywane do niej podczas przeglądów serwisowych i prac konserwacyjnych były przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób zgodnie ze stosownymi wymogami prawnymi. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dealerem Volvo.