Funkcja monitorowania pasa ruchu

Funkcja monitorowania pasa ruchu pomaga uniknąć przypadkowego zjechania z pasa ruchu przy wysokiej prędkości, emitując ostrzeżenia i interweniując za pośrednictwem układu kierowniczego.

Gdy funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona, samochód może Cię ostrzegać o zjeżdżaniu z pasa. Może także interweniować za pośrednictwem układu kierowniczego. Funkcja monitorowania pasa ruchu wykorzystuje dane z kamery przedniej samochodu do identyfikowania oznaczeń na drodze i pozycji na pasie.

 Ostrzeżenie

Ostrzeżenia i interwencje funkcji monitorowania pasa ruchu tylko pomagają w bezpiecznym prowadzeniu. Nie ograniczają ani nie zwalniają kierowcy z obowiązku prowadzenia w uważny i bezpieczny sposób. Prowadź samochód tak samo bezpiecznie jak samochód bez możliwości interweniowania.

Główne warunki dotyczące korzystania z funkcji monitorowania pasa ruchu

Aby funkcja monitorowania pasa ruchu działała, należy spełnić kilka warunków. Oto najważniejsze z nich:
  • Prędkość musi mieścić się w zakresie 65–180 km/h (40–110 mph).
  • Oznaczenia wyznaczające pas ruchu muszą być wyraźnie widoczne dla kamery samochodu.
  • Pas musi być wystarczająco szeroki. W przypadku zbyt wąskiego pasa nie ma wystarczającej przestrzeni między samochodem a oznaczeniami na drodze.
  • Musisz trzymać ręce na kierownicy i aktywnie kierować samochodem.

 Ważne

Aktywne kierowanie

Pod żadnym pozorem nie wolno puszczać kierownicy podczas jazdy. Nie ignoruj poleceń samochodu dotyczących aktywnego kierowania i skup się na drodze.

Rodzaje interwencji funkcji monitorowania pasa ruchu

Jeśli istnieje ryzyko przekroczenia oznaczenia na drodze wyznaczające pas ruchu, Twój samochód może interweniować w jeden lub oba z następujących sposób:
Interwencja za pośrednictwem układu kierowniczegoSamochód próbuje wrócić na pas ruchu. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach.
Ostrzeżenie o zjeżdżaniu z pasaSamochód ostrzega Cię sygnałem dźwiękowym i wibracjami na kierownicy. Można to dostosować w ustawieniach.

 Uwaga

Sygnalizacja skrętu lub zmiany pasa ruchu

Dopóki używasz kierunkowskazów przy zmianie pasów ruchu, samochód traktuje to jako zamierzony manewr.

Interwencje bezpieczeństwa są zawsze włączone

W pewnych sytuacjach interwencja za pośrednictwem układu kierowniczego może zapobiec niebezpiecznemu zjechaniu z pasa ruchu, nawet jeśli funkcja monitorowania pasa ruchu została wyłączona w ustawieniach.

Wyświetlane symbole i komunikacja

Ostrzeżenia i informacje o interwencjach funkcji monitorowania pasa ruchu są podawane w obszarze informacji dla kierowcy.

Gdy w obszarze informacji dla kierowcy jest wyświetlany widok jazdy, ostrzeżenia i informacje o interwencjach są pokazywane w formie animacji z oznaczeniami na drodze.

Interwencja za pośrednictwem układu kierowniczego przy zjeżdżaniu z pasa
Interwencje funkcji monitorowania psa ruchu są wskazywane czerwoną linią ciągłą.
Ostrzeżenie o zjeżdżaniu z pasa
Ostrzeżenia są wskazywane pomarańczową linią ciągłą.
W widoku trybu relaksu zamiast animacji są używane symbole.
Ten symbol pojawia się, gdy za bardzo zbliżysz się do oznaczeń wyznaczających pas ruchu. Symbol pojawia się po drugiej stronie w przypadku ostrzeżeń dotyczących prawej strony.
Ten symbol pojawia się podczas interwencji funkcji monitorowania pasa ruchu. Symbol pojawia się po drugiej stronie w przypadku interwencji dotyczących prawej strony.
Nieaktywna funkcja monitorowania pasa ruchu
Ten symbol wskazuje, że funkcja monitorowania pasa ruchu została wyłączona w ustawieniach.
Ten symbol pojawia się w przypadku usterki funkcji monitorowania pasa ruchu. Oznacza to, że funkcja monitorowania pasa ruchu i interwencje zapobiegające zjechaniu z pasa są wyłączone z powodu usterki systemu.

Warunki i ograniczenia

Aby funkcja monitorowania pasa ruchu działała, na drodze muszą być widoczne oznaczenia. Samochód identyfikuje je za pomocą kamery przedniej. Taka forma wykrywania wymaga, aby kamera nie była zasłonięta i były spełnione warunki wykrywania wizualnego. Przeczytaj osobną część tej instrukcji dotyczącą warunków i ograniczeń kamer Twojego samochodu, aby zrozumieć, jak wpływają na funkcje działające w oparciu o wykrywanie przez kamerę.

Wygląd, stan i układ oznaczeń na drodze może wpływać na ich wykrywanie w następujący sposób:
  • Rozjazdy i połączenia pasów mogą powodować chwilową nieprawidłową identyfikację pasa.
  • Niestandardowe lub nietypowe układy oznaczeń na drodze mogą nie być prawidłowo identyfikowane przez samochód. Przykładowo roboty drogowe lub objazdy mogą spowodować zarejestrowanie sprzecznych oznaczeń na drodze lub wielu ich zestawów.
  • Samochód może nie być w stanie wykryć zniszczonych oznaczeń na drodze, na przykład, gdy są one wytarte, zniekształcone lub odbarwione.
  • Inne krawędzie lub linie mogą zostać błędnie zidentyfikowane jako oznaczenia drogowe, na przykład krawężniki, krawędzie naprawianej nawierzchni drogi, bariery lub bardzo wyraźne cienie.
  • Oznaczenia na drodze muszą być odpowiednio oświetlone, aby były wykrywane. W warunkach słabego oświetlenia muszą być oświetlane przez światła samochodu lub latarnie.