Kluczyki

Kluczyki służą do blokowania, odblokowywania i uruchamiania samochodu.

 Ważne

Kluczyki są proste w obsłudze, ale ze względów bezpieczeństwa należy pamiętać o ograniczaniach każdego typu kluczyka. Dlatego ważne jest, aby przeczytać wszystkie informacje o kluczykach i korzystaniu z nich podane w tej instrukcji.

Technologie bezprzewodowe samochodu i kluczyka mogą zakłócać działanie innych urządzeń. Więcej informacji o tych systemach znajdziesz w części dotyczącej specyfikacji w tej instrukcji.

Samochód obsługuje następujące rodzaje kluczyków:
  • Karta-kluczyk
  • Kluczyk typu Key Tag

Karty-kluczyki wykorzystują tylko technologię NFC1. Wszystkie typy kluczyków mają funkcję NFC, dlatego dotyczą ich wszelkie odniesienia do kart-kluczyków.

Odczytywanie kluczyka

Punkty interakcji z kluczykami.
1
2
  1. 1Samochód odczytuje kluczyk po przyłożeniu go do określonego punktu na słupku drzwi kierowcy.
  2. 2Aby uruchomić samochód, umieść kluczyk na czytniku kart we wnętrzu samochodu.

Profile użytkowników i kluczyki

Możesz przypisać jeden kluczyk do określonego profilu użytkownika. W ten sposób samochód może automatycznie zidentyfikować, kto go odblokowuje i zastosować wszystkie indywidualne ustawienia.

 Uwaga

Brak reakcji samochodu

Jeśli samochód był wyłączony przez kilka tygodni, odblokowanie go może potrwać kilka sekund. Wynika to z tego, że samochód potrzebuje czasu na ponowne włączenie układów, aby rozpoznać kluczyk i odblokować zamki.

Jeśli akumulatory samochodu całkowicie się rozładują, samochód nie będzie reagował na żaden kluczyk.

Dodatkowe kluczyki

Twój samochód jest dostarczony z ograniczoną liczbą kluczyków. Jeśli utracisz kluczyk lub po prostu potrzebujesz dodatkowych kluczyków, skontaktuj się z dealerem Volvo lub autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

 Ważne

Zatrzaśnięcie kluczyków

Samochód można uruchomić przy użyciu kart-kluczyków, nawet gdy jest zablokowany. Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie zostawiaj kluczyków bez opieki w widocznym miejscu.

  1. 1 Near Field Communication – komunikacja bliskiego zasięgu