Bezpieczeństwo

Poznaj elementy swojego samochodu zapewniające ochronę w razie kolizji, takie jak poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa, oraz wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania.

W części dotyczącej bezpieczeństwa opisano funkcje mające za zadanie ograniczanie ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała w razie kolizji. Zaliczają się do nich pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, foteliki dziecięce i inne funkcje, które mogą pomóc uratować życie, jeśli są prawidłowo używane.

Twój samochód został zaprojektowany tak, by sprzyjał bezpiecznemu użytkowaniu i zapewniał odpowiednie warunki ku temu. Funkcje bezpieczeństwa w żadnym razie nie zwalniają użytkownika z obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno funkcji bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, jak i całego samochodu. Twoim obowiązkiem jest korzystanie z funkcji samochodu w bezpieczny sposób.

 Ostrzeżenie

Synergia funkcji bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa zaprojektowano tak, aby współpracowały ze sobą, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo wszystkich pasażerów w samochodzie. Żadna funkcja nie może zastąpić innej, chyba że wyraźnie zostało to wskazane w instrukcji obsługi. Przykładowo obecność poduszek powietrznych w żadnym wypadku nie zwalnia z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie dotyczące układu SRS

Czujniki w samochodzie mogą wykrywać nieprawidłowości związane z poduszkami powietrznymi lub powiązanymi systemami bezpieczeństwa. W przypadku wykrycia usterek w obszarze informacji dla kierowcy na wyświetlaczu pojawi się symbol ostrzegawczy.

Ostrzeżenie o usterce poduszek powietrznych
Symbol ostrzegawczy SRS

Jeśli pojawi się symbol ostrzegawczy SRS, natychmiast skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

 Uwaga

Kontrole podczas rozruchu

Kontrole podczas rozruchu samochodu obejmują szereg systemów bezpieczeństwa. Należy zająć się wszelkimi wskazanymi usterkami.

Obszary związane z bezpieczeństwem

Niektóre funkcje wspomagające kierowcę są związane z bezpieczeństwem. Ich zadaniem nie jest zapewnianie bezpieczeństwa w razie wypadków, lecz przede wszystkim zapobieganie im. Zapoznaj się również z tymi funkcjami, aby każda podróż była jeszcze bezpieczniejsza.