Gniazdo diagnostyki pokładowej

Twój samochód jest wyposażony w gniazdo diagnostyczne umożliwiające podłączenie przyrządów diagnostycznych w warsztacie i komunikowanie się z jego układami. Nie należy podłączać urządzeń niezatwierdzonych przez Volvo.

Gniazdo diagnostyczne jest typu OBDII.

Gniazdo diagnostyczne jest w dolnej części deski rozdzielczej przy dźwigni otwierania maski.

Niewłaściwe używanie gniazda diagnostycznego może niekorzystnie wpłynąć na układy i oprogramowanie samochodu. Zalicza się do tego podłączanie nieautoryzowanego wyposażenia1 i instalowanie oprogramowania lub przyrządów diagnostycznych.

 Uwaga

Volvo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podłączenie nieautoryzowanego wyposażenia do gniazda diagnostyki pokładowej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
  1. 1 Wyposażenie niezatwierdzone przez Volvo.