Ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości

Aby uniknąć przekroczenia dozwolonej prędkości, samochód może emitować ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości.

Ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości są emitowane, gdy przekroczysz dozwoloną prędkość. Ostrzenia są podawane w formie wizualnej w obszarze informacji dla kierowcy i jako sygnał ostrzegawczy.

Ostrzegawcze sygnały dźwiękowe można tymczasowo wyłączyć w trakcie bieżącej podróży.

Warunki i ograniczenia

Funkcja ostrzegania o ograniczeniach prędkości wykorzystuje do monitorowania prędkości dane z systemu rozpoznawania znaków drogowych. Jeśli informacje o ograniczeniu prędkości są z jakiegoś powodu niedostępne, ostrzeżenia nie będą emitowane.

 Ważne

Odpowiedzialność kierowcy

Ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości tylko pomagają w bezpiecznym prowadzeniu. Nie ograniczają ani nie zwalniają kierowcy z obowiązku prowadzenia w uważny i bezpieczny sposób. Kierowca ma obowiązek przestrzegać ograniczeń prędkości i utrzymywać bezpieczną, dozwoloną prędkość.