Bezpieczeństwo dzieci

Samochód jest wyposażony w szereg funkcji służących poprawie bezpieczeństwa przewożonych dzieci. Zaliczają się do nich punkty mocowania do montażu fotelika dziecięcego i blokady tylnych drzwi.
Widok wnętrza samochodu z góry

Dzieci w samochodzie powinny przez cały czas mieć bezpieczną pozycję i pozostawać pod nadzorem dorosłych. Postępuj zgodnie z zaleceniami w tej instrukcji, a także z lokalnymi przepisami zaleceniami obowiązującymi w Twoim regionie.

 Ostrzeżenie

Bezpieczna pozycja

  • Dzieci powinny mieć bezpieczną pozycję w foteliku dziecięcym lub być przypięte pasem bezpieczeństwa samochodu w zależności od wieku i wzrostu. Pod żadnym pozorem dziecko nie może siedzieć na kolanach innego pasażera lub w miejscu nieprzeznaczonym dla pasażerów.
  • Pozostali pasażerowie w samochodzie powinni zająć odpowiednią pozycję na siedzeniach i prawidłowo używać pasów bezpieczeństwa. To pomoże zapobiec poważnym obrażeniom dzieci przewożonych w samochodzie w sytuacjach od gwałtownego hamowania aż po silne zderzenia.

Nadzór

  • Nie wolno pozostawiać dzieci samych w samochodzie. Dzieci mogą być narażone na potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia temperatury w gorące lub zimne dni albo zablokować się same we wnętrzu.
  • Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się w samochodzie ani bawić się żadnymi elementami sterującymi samochodu. Takie podejście zmniejsza ryzyko odniesienia przez dzieci obrażeń albo przypadkowego włączenia lub wyłączenia funkcji samochodu.