Typy ładowania

Dowiedz się więcej na temat różnych rodzajów ładowania swojego samochodu oraz sposobu rozpoczynania ładowania w przypadku każdego z nich.

 Ostrzeżenie

Elementy układu ładowania i wysokie napięcie

  • Przez elementy układu ładowania samochodu przepływa niebezpieczne napięcie i prąd. Należy obsługiwać je ostrożnie. Nie wolno wykonywać żadnych czynności, które nie zostały wyraźnie opisane w instrukcji obsługi.
  • Nie wolno samodzielnie modyfikować ani naprawiać żadnych elementów układu ładowania. W razie konieczności napraw lub obsługi serwisowej skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
  • Wyposażenie do ładowania w domu1 musi instalować i naprawiać licencjonowany elektryk.
  • Uszkodzenie elementów układu wysokiego napięcia samochodu, w tym akumulatora trakcyjnego, grozi przegrzaniem, pożarem i poważnymi obrażeniami ciała. Nie należy używać samochodu, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia, na przykład po zalaniu, pożarze lub kolizji. Jak najszybciej skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. W miarę możliwości pozostaw samochód na zewnątrz w miejscu oddalonym od skupisk ludzi, budynków, urządzeń i innych obiektów, które mogłoby się zapalić i rozprzestrzenić ogień.

Jeśli masz rozrusznik serca lub podobne urządzenie

Ładowanie może wpływać na działanie rozrusznika serca. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub generatorem impulsów stymulacji dwukomorowej bez możliwości defibrylacji nie powinny podejmować prób samodzielnego ładowania samochodu. Poproś kogoś o pomoc przy ładowaniu swojego samochodu. Ponadto nie zbliżaj się do ładowarek i przewodów ładujących podczas ładowania samochodu.

 Uwaga

Ładowanie akumulatora 12 V

Samochód ładuje akumulator 12 V, dopóki akumulator trakcyjny jest wystarczająco naładowany.

Skropliny podczas ładowania

Podczas ładowania pod samochodem mogą się zbierać skropliny z układu chłodzenia. To zupełnie normalne i wynika z chłodzenia akumulatora trakcyjnego.

Ładowanie AC na stacji ładowania lub z punktu ładowania w domu

Punkty ładowania AC są dostępne w wielu miejscach ładowania, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Punkt ładowania AC można zainstalować w domu i jest on zalecany jako źródło do regularnego ładowania.

Ładowanie AC za pomocą gniazdka domowego

Możesz ładować swój samochód ze zwykłego gniazdka domowego. Ten rodzaj ładowania jest odpowiedni tylko do sporadycznego ładowania i nie zaleca się stosowania go regularnie. Jeśli planujesz ładować swój samochód z gniazdka domowego, musisz wykonać dodatkowe czynności, aby zapewnić bezpieczeństwo.

 Ostrzeżenie

Nie korzystaj z gniazdek elektrycznych z widocznymi śladami zużycia lub uszkodzeń, ponieważ mogą one spowodować przegrzanie, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

 Ważne

  • Samochód należy ładować wyłącznie za pomocą zatwierdzonych gniazdek domowych z uziemieniem.
  • Nie wolno przekraczać maksymalnego dozwolonego prądu ładowania podczas ładowania za pomocą zwykłego gniazdka domowego. Mogą obowiązywać ograniczenia wynikające z lokalnych i krajowych zaleceń dotyczących ładowania.
  • Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy bezpiecznik zabezpieczający gniazdko domowe jest w stanie obsłużyć prąd podany w specyfikacji przewodu ładującego. W razie wątpliwości gniazdko musi sprawdzić wykwalifikowany i licencjonowany elektryk.
  • Nie wolno podłączać przewodu ładującego, jeżeli zachodzi ryzyko wystąpienia burzy z piorunami lub wyładowań atmosferycznych.

Szybkie ładowanie DC

Szybkie ładowanie DC jest dostępne na niektórych stacjach ładowania. Te stacje dostarczają bardzo dużą moc, skracając czas ładowania.

 Uwaga

Stacje ładowania obsługujące szybkie ładowanie zwykle mają wyraźne oznaczenie CCS lub Combo.

Przewody ładujące

Do ładowania Twojego samochodu służą różne przewody ładujące. Przewody Mode 3 są standardowymi przewodami używanymi do ładowania samochodów elektrycznych. Są dostępne różne wersje przewodu Mode 2. Przewodów Mode 2 można używać jako rozwiązania awaryjnego, ale nie zaleca się używania ich do codziennego ładowania.

  1. 1 Dotyczy to także wszelkich prac przy obudowie licznika energii elektrycznej lub tablicy rozdzielczej.

Więcej w tym temacie