Modyfikacje, naprawy i montaż akcesoriów

Modyfikacje1, naprawy i montaż akcesoriów lub wyposażenia dodatkowego wymagają odpowiedniej wiedzy i jakości zarówno wykonywanych prac, jak i części. W przeciwnym razie takie czynności mogą pogorszyć funkcjonalność i bezpieczeństwo Twojego samochodu. Przed dokonaniem w swoim samochodzie jakichkolwiek modyfikacji skontaktuj się z dealerem Volvo.
W odniesieniu do wszelkich modyfikacji2 w samochodzie Volvo stanowczo zaleca, aby:
 • wcześniej zasięgnąć porady przeszkolonego i wykwalifikowanego technika serwisowego Volvo;
 • prace były wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych i wykwalifikowanych techników serwisowych Volvo;
 • instalowane części i akcesoria były zatwierdzone przez Volvo.3
 • części i akcesoria były montowane zgodnie z ich instrukcjami montażu;
 • przestrzegać lokalnych przepisów prawa i regulacji.4

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dealerem Volvo.

 Ostrzeżenie

Akcesoria mogą negatywnie wpływać na układy

Niezatwierdzone lub nieprawidłowo zamontowane akcesoria mogą niekorzystnie wpływać na osiągi, komunikację i systemy bezpieczeństwa Twojego samochodu. Niektóre akcesoria działają tylko z dedykowanym oprogramowaniem, które należy zainstalować w samochodzie.

Instalacje elektryczne

W odniesieniu do dodatkowych instalacji elektrycznych, aby zapewnić integralność układu elektrycznego samochodu, należy używać odpowiednich punktów połączeń. Samochód ma specjalny punkt połączenia z masą przeznaczony do instalacji elementów z rynku wtórnego, który jest odizolowany od punktów przeznaczonych dla kluczowych podzespołów. Volvo zaleca wykonywanie wszelkich instalacji elektrycznych w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Obsługa po zakończeniu okresu eksploatacji

Obsługa pewnych elementów samochodu jest niebezpieczna. Podczas obsługi serwisowej lub złomowania samochodu po zakończeniu jego okresu eksploatacji jest wymagane specjalne postępowanie.
 • Elementy elektryczne w samochodzie5 mogą zawierać szkodliwe substancje i w przypadku niewłaściwej obsługi wytwarzać prąd elektryczny zagrażający życiu.
 • Elementy takie jak moduły poduszek powietrznych, napinacze pasów bezpieczeństwa, adaptacyjne kolumny kierownicy i baterie guzikowe mogą zawierać nadchloran.

 Uwaga

Niezatwierdzone zmiany i odpowiedzialność

Firma Volvo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, poniesione koszty, obrażenia ciała lub śmierć spowodowane zmianami w samochodzie6 niezatwierdzonymi przez firmę Volvo.

 1. 1 Modyfikacje obejmują zmiany w oprogramowaniu samochodu, w tym między innymi tuning.
 2. 2 Oznacza to modyfikacje, naprawy i montaż akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.
 3. 3 Akcesoria niezatwierdzone przez Volvo mogły nie zostać sprawdzone pod kątem kompatybilności z Twoim samochodem;
 4. 4 Dotyczy to zarówno dokonywania modyfikacji, jak i późniejszego użytkowania zmodyfikowanego samochodu.
 5. 5 Na przykład akumulatory
 6. 6 Obejmuje to między innymi modyfikacje, naprawy i instalacje akcesoriów lub wyposażenia dodatkowego.

Powiązane dokumenty