Otwieranie maski

Po otwarciu maski uzyskuje się dostęp do przedniej przestrzeni ładunkowej. Pamiętaj, aby zamknąć maskę przed rozpoczęciem jazdy.

Lokalizacja dźwigni zwalniającej

Dźwignia maski we wnętrzu
Dźwignia we wnętrzu, patrząc z fotela kierowcy.

Dźwignia do otwierania maski jest pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, tuż przed zawiasem drzwi.

Zwalnianie maski

Pociągnij dźwignię maski dwukrotnie w górę.
Maska zostanie zwolniona z położenia pełnej blokady.
Unieś przednią krawędź maski i otwórz ją na pełną wysokość, czyli o kąt powyżej 45 stopni.
Maska jest utrzymywana w tym położeniu.