Warunki i ograniczenia działania systemu Pilot Assist

Aby bezpiecznie korzystać z systemu Pilot Assist, należy znać jej ograniczenia. Chociaż jest to zaawansowana funkcja, może sobie nie poradzić w pewnych warunkach i sytuacjach.

Odpowiedzialność kierowcy podczas korzystania z systemu Pilot Assist

Główne ograniczenie systemu Pilot Assist, o którym należy pamiętać, jest związane z odpowiedzialnością kierowcy. Podczas korzystania z tej funkcji nadal masz obowiązek prowadzić samochód w aktywny i uważny sposób. Odpowiadasz za wszystkie podejmowane decyzje, działania i reakcje podczas jazdy.

Pilot Assist nie zna Twoich zamiarów ani zamiarów innych kierowców. W przeciwieństwie do uważnego kierowcy nie może przewidzieć ani zidentyfikować każdej potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Twoim obowiązkiem jest ciągle ocenianie działania systemu Pilot Assist i reagowanie w razie potrzeby. Dopóki uważasz, że funkcje systemu działają prawidłowo, nie musisz ingerować w jego działanie.

 Ważne

Warunki jazdy

Oceniając działanie systemu Pilot Assist, należy brać pod uwagę wszystkie warunki jazdy, ruchu drogowego, pogodowe lub drogowe. Przykładowo przy słabej widoczności może być konieczne zwiększenie odległości od pojazdów poprzedzających w stosunku do odległości utrzymywanej przez system Pilot Assist. To samo dotyczy utrzymywania bezpiecznej prędkości odpowiednio do obecnych warunków w ruchu drogowym.

Większe bezpieczeństwo i wygoda

Właściwie używany system Pilot Assist może poprawiać bezpieczeństwo i ułatwiać prowadzenie. W pewnych przypadkach może zapobiegać skutkom błędów kierowcy spowodowanych na przykład nieuwagą lub rozproszeniem. Ta potencjalna korzyść tylko pomaga w bezpiecznym prowadzeniu. Nie ogranicza ani nie zwalnia kierowcy z obowiązku prowadzenia w uważny i bezpieczny sposób.

Gotowość kierowcy

W przypadku korzystania z funkcji utrzymywania prędkości i odległości może się zdarzyć, że nie będziesz używać pedałów przez długi czas. Musisz jednak być cały czas w gotowości, by w razie potrzeby samodzielnie zahamować lub przyspieszyć. Unikaj zmieniania pozycji w fotelu w sposób mogący opóźnić Twój czas reakcji.

Ręce na kierownicy

Pilot Assist może pomagać w kierowaniu, ale nadal musisz trzymać ręce na kierownicy, tak jak podczas jazdy bez wspomagania. Dopóki oceniasz, że wspomaganie kierowania działa prawidłowo, możesz korzystać z tej funkcji systemu Pilot Assist.

Zatrzymanie awaryjne

Samochód rozpoczyna manewr kontrolowanego zatrzymania, gdy kierowca nie reaguje na prośby o uważne prowadzenie i trzymanie kierownicy.

W każdej chwili możesz przerwać manewr zatrzymywania, aktywnie kierując, hamując lub przyspieszając. Jest to sygnał, że ponownie skupiasz uwagę na prowadzeniu i panujesz nad samochodem.

Podczas manewru zatrzymywania samochód wykorzystuje wszystkie informacji o otoczeniu, które zbiera przez cały czas, aby zatrzymać się w kontrolowany sposób na zajmowanym pasie ruchu drogi. Włącza także światła awaryjne, aby ostrzec innych kierowców.

Zakres prędkości systemu Pilot Assist

System Pilot Assist jest dostępny przy różnych prędkościach w zależności od sytuacji aktywacji i użytkowania.
 • Gdy wspomaganie kierowania jest włączone, możesz ustawić prędkość docelową z zakresu 30-130 km/h (20-80 mph).
 • W przypadku korzystania z systemu Pilot Assist bez wspomagania kierowania możesz ustawić prędkość docelową z zakresu 30-150 km/h (20-90 mph).
 • W przypadku podążania za innym pojazdem system Pilot Assist może pozostać włączony poniżej prędkości 30 km/h (20 mph).
  • Podczas wolnej jazdy za innymi pojazdami, na przykład w korku, system Pilot Assist można włączyć również przy prędkości mniejszej niż 30 km/h (20 mph). Aby było to możliwe, Twój samochód musi wykrywać pojazd poprzedzający, do którego prędkość może dostosować.1

Włączanie i dostępność

W celu włączenia systemu Pilot Assist muszą być spełnione określone warunki. Mogą one dotyczyć bieżących warunków w ruchu drogowym lub stanu systemu samochodu. Niektóre są związane z gotowością samochodu do jazdy, na przykład z zapięciem pasa bezpieczeństwa kierowcy i zamknięciem wszystkich drzwi. Inne dotyczą bieżącej sytuacji podczas jazdy, na przykład jazdy z prędkością w zakresie obsługiwanym przez system Pilot Assist. Jeśli włączenie jest niemożliwe, przyczyna jest zwykle podawana w obszarze informacji dla kierowcy.

Monitorowanie pojazdów poprzedzających

Jedną z funkcji systemu Pilot Assist jest dostosowywanie prędkości samochodu do pojazdu poprzedzającego i utrzymywanie określonej odległości od niego. Działanie systemu Pilot Assist i jego możliwość monitorowania ruchu z przodu zależy od wielu czynników, takich jak prędkość Twojego samochodu i prędkość pojazdu poprzedzającego.

W zależności od sytuacji i prędkości Twojego samochodu system Pilot Assist może działać inaczej w przypadku wykrycia z przodu bardzo wolno jadących lub zatrzymanych pojazdów:
 • Jeśli pojazd monitorowany przez system Pilot Assist zatrzyma się, funkcja zatrzyma Twój samochód za tym pojazdem.
 • Jeśli z przodu zostanie wykryty zatrzymany pojazd, system Pilot Assist rozpocznie zwalnianie Twojego samochodu, próbując go zatrzymać za innym pojazdem.
  • W zależności od prędkości jazdy samochód może nie być w stanie zatrzymać się za pojazdem z przodu. Twoim obowiązkiem jest monitorowanie przez cały czas ruchu drogowego w otoczeniu i prowadzenie samochodu w sposób umożliwiający bezpieczne kontrolowanie go i reagowanie.
 • Podczas jazdy z wysoką prędkością zatrzymane pojazdy z przodu mogą być błędnie interpretowane przez system Pilot Assist, na przykład w przypadku dojeżdżania do zatoru drogowego. W takiej sytuacji system Pilot Assist nie wykryje zatrzymanych samochodów ani nie zmniejszy prędkości Twojego samochodu. Należy przez cały czas zachowywać czujność, aby w razie potrzeby przejąć kontrolę nad swoim samochodem i zahamować.

 Ostrzeżenie

Zatrzymane lub wolno jadące pojazdy z przodu

Aby uniknąć kolizji z pojazdem zatrzymanym na Twoim pasie ruchu, musisz zahamować lub ominąć ten pojazd.2

 • Przy niskich prędkościach działanie systemu Pilot Assist może zostać wstrzymane podczas podążania za innym pojazdem, gdy:
  • nie ma pewności, czy z przodu wykryto zatrzymany pojazd czy inny obiekt3;
  • pojazd poprzedzający skręca lub zjeżdża z toru jazdy Twojego samochodu;
  • ręcznie zmienisz zajmowany pas ruchu.

Stan samochodu i systemy

System Pilot Assist działa w oparciu o dokładne wykrywanie i identyfikowanie otaczającego ruchu drogowego oraz warunków drogowych. Obejmuje to wykorzystywanie informacji z kamer, radarów i innych czujników. W pewnych warunkach jazdy, ruchu drogowego, pogodowych lub drogowych system wykrywania może nie działać w oczekiwany sposób. Przeczytaj osobne części instrukcji dotyczące rodzajów wykrywania, ich działania i ograniczeń, aby lepiej zrozumieć, co wpływa na działanie funkcji Pilot Assist.

Działanie wielu funkcji systemu Pilot Assist zależy od innych systemów samochodu.
 • Aby dostosować prędkość do pojazdów poprzedzających, samochód wykorzystuje do wykrywania radar i kamerę. W związku z tym warunki i ograniczenia tych systemów mogą wpływać na dostępność i działanie tej funkcji.
 • Wspomaganie kierowania jest dostępne tylko, gdy samochód może ustalić swoje położenie na drodze, wykrywając przy użyciu kamery oznaczenia pasa ruchu.
  • Wymaga to, aby droga spełniała określone normy.
  • Warunki i ograniczenia kamery samochodu mogą wpływać na dostępność i działanie wspomagania kierowania.

 Ważne

Usterki samochodu

Niektóre usterki samochodu mogą wpływać na dostępność funkcji wspomagania kierowcy. Jeśli system Pilot Assist jest niedostępny, sprawdź wskazywane problemy w widoku stanu samochodu.

Zmiany w samochodzie

Modyfikacje, naprawy lub montaż akcesoriów mogą negatywnie wpływać na działanie funkcji wspomagania kierowcy lub ograniczać je. Instrukcja zawiera osobą część ze szczegółowymi informacjami na ten temat.

Inne warunki i ograniczenia

 • Systemu Pilot Assist należy używać głównie podczas jazdy na drogach o równej nawierzchni. Na stromych zjazdach system może mieć trudności z utrzymaniem odpowiedniej odległości od pojazdów poprzedzających.
 • Nie używaj systemu Pilot Assist podczas jazdy z przyczepą lub ciężkimi ładunkami.
 1. 1 Najniższa prędkość docelowa systemu Pilot Assist to 30 km/h (20 mph), nawet jeśli prędkość Twojego samochodu w chwili aktywacji jest niższa.
 2. 2 Twój samochód w dalszym ciągu może Cię ostrzegać o ryzyku kolizji i interweniować, jeśli nie zareagujesz w odpowiednim czasie. Jest to niezależne od działania systemu Pilot Assist.
 3. 3 Przykładowo przeszkody służące spowolnieniu ruchu.