Regulacja wysokości otwarcia klapy bagażnika

Możesz wyregulować stopień otwarcia klapy bagażnika.

Jeśli samochód jest często parkowany w miejscach z niskim sufitem, na przykład w garażu, może być przydatne zmniejszenie wysokości otwarcia klapy bagażnika. Aby uzyskać więcej miejsca do ładowania rzeczy do bagażnika, można zwiększyć wysokość otwarcia klapy bagażnika.

Po wyregulowaniu klapa bagażnika będzie się otwierała do nowo ustawionej wysokości, dopóki ustawienie nie zostanie zmienione.

Otwórz klapę bagażnika.

Ustaw klapę bagażnika na odpowiedniej wysokości za pomocą przycisku zamykania po prawej wewnętrznej stronie.

Przycisk zamykania
Użyj przycisku zamykania oznaczonego odpowiednim symbolem.

Aby zmniejszyć wysokość otwarcia klapy bagażnika, przestaw ją ręcznie do preferowanej wysokości, a następnie zatrzymaj ją, naciskając przycisk zamykania. Jeśli nie naciśniesz tego przycisku, klapa będzie się opuszczała aż do zamknięcia.

Aby zwiększyć wysokość otwarcia klapy bagażnika, przestaw ją ręcznie do preferowanej wysokości.

Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk zamykania, aby ustawić nową wysokość.
Sygnał dźwiękowy potwierdzi ustawienie nowej wysokości.

Ustawienie regulacji wysokości jest zapisane w obecnie używanym profilu.