Regulacja lampek do czytania

Lampki do czytania są dostępne dla foteli przednich i zewnętrznych siedzeń tylnych. Ich jasność można wyregulować odpowiednio do potrzeb.
Konsola sufitowa z lampkami do czytania dla pasażerów na przednich fotelach
Konsola sufitowa z lampkami do czytania dla pasażerów na przednich fotelach

Lampki do czytania siedzeń przednich są w konsoli sufitowej, a lampki do czytania siedzeń tylnych są nad każdymi drzwiami.

Naciśnij przycisk przy lampce do czytania, aby ją włączyć i wyłączyć. Przycisk jest oznaczony symbolem lampki do czytania.

Symbol przycisku lampki do czytania.
Przytrzymaj naciśnięty przycisk, aby wyregulować jasność.

 Wskazówka

Włączanie wszystkich lampek do czytania

Możesz włączyć wszystkie lampki do czytania jednocześnie w ustawieniach.