Regulacja przednich foteli

Fotele przednie reguluje się za pomocą pokrętła regulacji. Znajdziesz je z boku fotela bliżej drzwi.

Pokrętło regulacji fotela

Zakres ruchu pokrętła regulacji fotela

Pokrętło regulacji fotela można poruszać w górę i w dół oraz w lewo i w prawo, a także obracać je w obu kierunkach. Na środku pokrętła jest także przycisk umożliwiający zmianę aktywnego trybu regulacji.

Istnieje możliwość regulacji wielu różnych ustawień foteli. Aby umożliwić regulację ich wszystkich za pomocą pokrętła, dostępne ustawienia przypisano do oddzielnych trybów regulacji. Każdy tryb jest wizualnie przedstawiany na wyświetlaczu, aby ułatwić Ci regulację fotela.

 Ostrzeżenie

Nie wolno regulować fotela podczas prowadzenia. Grozi to niebezpiecznym rozproszeniem uwagi i utratą kontroli. W razie potrzeby wszystkie ustawienia należy regulować przed rozpoczęciem jazdy.

Regulacja fotela

Najpierw naciśnij przycisk na pokrętle regulacji.
Na wyświetlaczu pojawi się widok regulacji foteli.
Aby przechodzić między różnymi trybami regulacji, naciskaj przycisk na pokrętle.
Aby ustawić fotel odpowiednio do swoich preferencji, obróć lub przestaw pokrętło.
Wskazówki wizualne na wyświetlaczu pokazują aktualnie regulowaną część fotela.

 Wskazówka

Szybkie regulacje

Możesz także regulować fotel bez wskazówek wizualnych na wyświetlaczu. Aby rozpocząć regulację, wystarczy przestawić lub obrócić pokrętło regulacji fotela. Należy jednak pamiętać, że w przypadku tej metody jest dostępny tylko tryb podstawowej regulacji.

 Uwaga

Blokada regulacji

Jeśli przestawisz pokrętło regulacji zbyt wiele razy w krótkim czasie, pokrętło nie będzie reagować przez 20 sekund. Zapobiega to przypadkowemu używaniu pokrętła regulacji.

 Ważne

Po ustawieniu fotela zgodnie ze swoimi preferencjami ważne jest, aby odpowiednio dostosować ustawienia innych elementów samochodu. Twoja pozycja za kierownicą jest ważna i ma na nią wpływ nie tylko regulacja fotela, ale także pozycja kierownicy i lusterek.